ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

พื้นที่ยอดนิยม

ใจกลางโตเกียว

โตเกียวทิศเหนือ

โตเกียวทิศตะวันออก

โตเกียวทิศตะวันตก

โตเกียวทิศใต้

หมู่เกาะอิซุและโอกาซาวาระ

บริเวณใกล้เคียง

บริเวณริมน้ำ

บริเวณรอบนอกโตเกียว

ชมและเล่น

ชมและเล่น

ไกด์อาสาสมัครโตเกียว

 

ใหม่ล่าสุดขณะนี้

เนื้อหาและคู่มือ

วางแผนท่องเที่ยว

การเดินทางสู่โตเกียว

วิธีเดินทางในโตเกียว

แผนที่และคู่มือ PDF

แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์

Wi-Fi และโทรคมนาคม

สกุลเงินและการแลกเงิน

ภูมิอากาศ

วีซ่าและการเข้าประเทศ

การฝากสัมภาระ

การซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี  (Tax-Free Shops) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty-Free Shops) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเหล้า ภาษีบุหรี่ ภาษีศุลกากร)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

การติดต่อสอบถามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สถานทูต

เมื่อเจ็บป่วย

โตเกียวโดยย่อ

ธรรมเนียมและมารยาท

กฎหมาย

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโตเกียว

มุมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น

ไกด์อาสาสมัครโตเกียว

ข้อมูลจุดให้บริการ Wi-Fi

เรียวกัง

ที่พัก

การเดินทางจากสนามบินและท่าเรือ

ไกด์อาสาสมัครโตเกียว

เกสต์เฮาส์ & โฮสเทลที่น่าแนะนำในโตเกียว

ค้างคืนในโรงแรมแคปซูลที่ญี่ปุ่น

การแนะนำการท่องเที่ยวออนไลน์  ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโตเกียว

เที่ยวโตเกียวแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะ : คู่มือนำเที่ยวโตเกียวฉบับสบายกระเป๋า

วัฒนธรรมและมารยาท

สกุลเงินและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สุขภาพและความปลอดภัย

อื่นๆ