ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: October 15, 2019

มหานครโตเกียวมีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโตเกียว 5 แห่งในเขตมหานคร เพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ในญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางได้ที่นี่

สถานที่ตั้งและวันเวลาทำการ

ศาลาว่าการกรุงโตเกียว
(ชั้น 1 อาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียวหมายเลข 1)

ที่อยู่ อาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว
(ชั้น 1 อาคารหลักหมายเลข 1)
2-8-1 นิชิ-ชินจูกุ เขตชินจูกุ โตเกียว
เวลาทำการ 9:30 - 18:30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
(ยกเว้นวันหยุดสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่)
โทรศัพท์ 03-5321-3077
โทรสาร 03-5321-3078
อีเมล info@tokyo-tourism.jp
* สามารถให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ดั้งเดิม, ย่อ), ภาษาเกาหลี แต่บางกรณีอาจจะใช้เวลาในการตอบเมลล่าช้า

มุมประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวโตเกียว

เทอร์มินอลรถบัสสายด่วนชินจูกุ
(ชั้น 3 ภายในเทอร์มินอลรถบัสสายด่วนชินจูกุ)

ที่อยู่ ชั้น 3 ภายในเทอร์มินอลรถบัสสายด่วนชินจูกุ
5-24-55 เซ็นดะกะยะ เขตชิบุยะ โตเกียว
เวลาทำการ 6:30 - 11:00 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
โทรศัพท์ 03-6274-8192
โทรสาร 03-6274-8194
อีเมล info@tokyo-tourism.jp
* สามารถให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ดั้งเดิม, ย่อ), ภาษาเกาหลี แต่บางกรณีอาจจะใช้เวลาในการตอบเมลล่าช้า

สนามบินฮาเนดะ
(สนามบินฮาเนดะ เทอร์มินอลต่างประเทศ ชั้น 2)

ที่อยู่ สนามบินฮาเนดะ เทอร์มินอลต่างประเทศ ชั้น 2
2-6-5 ฮาเนดะคูโค
เขตโอตะ โตเกียว
เวลาทำการ เปิดบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
โทรศัพท์ 03-6428-0653
โทรสาร 03-6428-0657
อีเมล info@tokyo-tourism.jp
* สามารถให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ดั้งเดิม, ย่อ), ภาษาเกาหลี แต่บางกรณีอาจจะใช้เวลาในการตอบเมลล่าช้า

เคเซอุเอโนะ
(หน้าประตูตรวจตั๋วที่สถานีเคเซอุเอโนะ)

ที่อยู่ หน้าประตูตรวจตั๋ว สถานีเคเซ อุเอโนะ
1-60 อุเอโนะโคเอ็น เขตไทโต โตเกียว
เวลาทำการ 8:00 - 18:30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
โทรศัพท์ 03-3836-3471
โทรสาร 03-3836-3472
อีเมล info@tokyo-tourism.jp
* สามารถให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ดั้งเดิม, ย่อ), ภาษาเกาหลี แต่บางกรณีอาจจะใช้เวลาในการตอบเมลล่าช้า

ทามะ
(เอคิวต์ ทาจิกาวะ ชั้น 3)

ที่อยู่ 3-1-1 ชิบาซากิโจ เมืองทาจิกาวะ โตเกียว
เอคิวต์ ทาจิกาวะ ชั้น 3
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ 10:00 – 21:30 น
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 – 21:00 น.
เปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี
โทรศัพท์ 042-527-8611
โทรสาร 042-527-8612
อีเมล info@tokyo-tourism.jp
* สามารถให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ดั้งเดิม, ย่อ), ภาษาเกาหลี แต่บางกรณีอาจจะใช้เวลาในการตอบเมลล่าช้า

บริการหลัก

1.บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโตเกียวและทั่วประเทศ
2.บริการข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางและเส้นทาง
3.บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
4.บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในโตเกียว
5.บริการฟรี wi-fi
6.แนะนำอาสาสมัครการท่องเที่ยวโตเกียว
7.จำหน่ายสินค้าและตั๋วที่เกี่ยวข้อง (ศาลาว่าการกรุงโตเกียว, เฉพาะอาคารเทอร์มินอลรถบัส ชินจูกุ เท่านั้น)
8.บริการส่งและรับฝากสัมภาระชั่วคราว (เฉพาะที่เทอร์มินอลรถบัสสายด่วนชินจูกุ Busta Shinjuku)
9.การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะที่เทอร์มินอลรถบัสสายด่วนชินจูกุ Busta Shinjuku)

หน้าหลัก > วางแผนท่องเที่ยว > ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโตเกียว