ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 2, 2018

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ TCVB บริษัทในเครือ TCVB และผู้ถือผลประโยชน์ของบริษัทห้ามมิให้ผู้ใดนำเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำ, ผลิตใหม่, ให้ยืม, แจกจ่าย, ซื้อขาย หรือกระทำการอื่นใด ทั้งประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

เกี่ยวกับลิงก์

1) โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใดๆ สำหรับการเชื่อมโยงลิงก์จากหน้าเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์นี้ กรณีที่ต้องการใส่การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ Go Tokyo กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและ URL ของเว็บไซต์ เหตุผลที่ต้องการใส่การเชื่อมโยงเว็บไซต์ ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของท่านผ่านช่องทางการติดต่อเรื่องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่
2) โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจมีการปฏิเสธการขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ หากพบว่าวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ขัดต่อจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์นี้ หรือทำลายความน่าเชื่อถือของสาธารณชนที่มีต่อ TCVB
3) โดยทั่วไปแล้ว TCVB ไม่รับคำขอการใส่การเชื่อมโยงมายังหน้าเว็บไซต์นี้
4) กรุณาใช้ป้ายแบนเนอร์ด้านล่าง หากต้องการใช้ป้ายแบนเนอร์ในการเชื่อมโยงมายังหน้าเว็บไซต์นี้

 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

1) TCVB ให้ความระมัดระวังกับข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ แต่ทาง TCVB ไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 100% หรือมีความถูกต้องแม่นยำ 100%
2) เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อบังคับในการใช้) และ URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3) TCVB ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

นโยบายข้อมูลส่วนตัว

TCVB ระบุและบังคับใช้มาตรการต่อไปนี้ในการจัดการข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
TCVB รับรองความปลอดภัยในการการรวบรวม ใช้งาน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบคำถามและรองรับความต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
TCVB จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่ TCVB รวบรวมจากผู้ใช้งานที่สามารถระบุตัวตนได้ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

3. การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน
TCVB รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ โดยแสดงวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าจะรวบรวมข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและรับข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียน) เมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น

มูลนิธิการท่องเที่ยวโตเกียว

สถานที่ตั้ง: อาคารนิสชิน ชั้น 6 346-6 เมืองยามาบุกิ เขตชินจูกุ โตเกียว 162-0801
โทรศัพท์: +81-3-5579-2680 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:45 น.)