ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

บริการนำเที่ยวโดยไกด์อาสาสมัครนำเที่ยวกรุงโตเกียว

ให้บริการนำเที่ยวหลากหลายภาษาแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดโดยไกด์อาสาสมัครนำเที่ยวกรุงโตเกียว

บริการไกด์นำเที่ยว

สามารถใช้บริการนำเที่ยวโดยไกด์ที่รองรับ 7 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี) โดยต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลาตั้งแต่ 3 วัน ถึง 1 เดือน ทั้งนี้โปรดรับทราบว่าอาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถจัดบริการนำเที่ยวด้วยภาษาตามที่ประสงค์ในวันที่ระบุมาได้

บริการไกด์นำเที่ยวอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว และบริการไกด์นำเที่ยวจุดชมวิว

บริการไกด์นำเที่ยวอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว (ให้บริการเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น) และบริการไกด์นำเที่ยวจุดชมวิวชั้น 45 ของอาคาร (ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน) ไม่รับจองล่วงหน้า โดยศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโตเกียวที่อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารจะให้บริการตามลำดับก่อนหลังของผู้มาเยี่ยมชม แม้ว่าจะมีบริการพาชมด้วย ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาเกาหลี แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ในบางครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการไกด์นำเที่ยว

 • ผู้ให้บริการไกด์นำเที่ยวคืออาสาสมัคร วิธีการเดินทางส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเดินเท้า
 • ให้บริการลูกทัวร์สูงสุด 5 ท่าน
 • แต่ละทัวร์จะมีไกด์อาสาสมัครไปด้วย 2 คน
 • สำหรับค่ารับบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็น*สำหรับการจัดบริการไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้บริการที่แสดง เป็นค่าใช้บริการในกรณีที่มีผู้ใช้บริการ 1 ท่าน ในทางปฏิบัติค่าใช้บริการจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของผู้ใช้บริการ โดยทางสำนักงานจะแจ้งค่าบริการที่แท้จริงให้ทราบทางอีเมล
 • การชำระค่าใช้บริการ จำกัดเฉพาะสกุลเงินเยนเท่านั้น
 • ไม่รับคำร้อง รวมถึงไม่สามารถให้ใช้บริการไกด์นำเที่ยวได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทั้งหมดมีอายุไม่ถึง 20 ปี
 • ในบางวัน อาจมีกรณีที่อาคารสถานที่บางแห่งหยุดทำการ
 • วันที่จัดนำเที่ยวและเวลาออกเดินทางจะแตกต่างกันไปในแต่ละทัวร์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละเส้นทางไว้ก่อน
 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถจัดเตรียมไกด์ตามภาษาที่ต้องการได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถหาไกด์ได้หรือไม่
 • ในกรณีที่มีผู้ประสงค์ใช้บริการทัวร์จำนวนมาก อาจต้องจำกัดจำนวนทัวร์ที่สามารถใช้บริการแบบส่วนตัว

*สำหรับค่าใช้บริการ จะคิดจากค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวและค่าเดินทางของผู้ใช้บริการกับไกด์ 2 คน หลังจากจบทัวร์แล้ว ในกรณีที่จะกลับมาชินจูกุโดยการนำทางของไกด์ ค่าใช้บริการจะคิดรวมกับค่าเดินทางในส่วนนั้นด้วย ในส่วนของการบริการทัวร์นำเที่ยวไม่คิดค่าบริการ

ลิงก์อ้างอิง