ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

การเพิ่มเป็นบุ๊กมาร์กหรือช็อตคัต ทำให้สามารถเข้าเว็บ GO TOKYO ได้โดยตรง ช่วยย่นระยะเวลาในการค้นหา และช่วยให้มีเวลาค้นคว้าเรื่องราวของเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามากที่สุดในโลก

การเพิ่มบุ๊กมาร์กเว็บ GO TOKYO ใน Safari บน iPhone

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มเป็นบุ๊กมาร์กด้วย Safari แล้วกดปุ่มแชร์ (ตรงกรอบสีแดง) ที่ด้านล่างหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 2

กดไอคอน “เพิ่มบุ๊กมาร์ก” (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม “รายการโปรด” ที่อยู่ด้านล่าง “ตำแหน่งที่ตั้ง”

ขั้นตอนที่ 4

เลือกบุ๊กมาร์กจากเมนูดร็อปดาวน์แล้วกดบันทึก กลับสู่เว็บไซต์หลังจากบันทึกเสร็จ

การเข้าชมเว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์กไว้แล้วบน iPhone

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์กไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

เปิด Safari และกดปุ่มบุ๊กมาร์กที่ด้านล่างหน้าจอ (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 2

เว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์กไว้แล้วจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ กรุณากด “The Official Tokyo Guide” และเข้าสู่เว็บไซต์

การเพิ่มช็อตคัตเว็บ GO TOKYO ลง iPhone

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการจะสร้างช็อตคัตด้วย Safari และกดปุ่มแชร์ที่ด้านล่างหน้าจอ (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 2

กดไอคอน “เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม” (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 3

กด “เพิ่ม” ที่ด้านขวาบน

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากเพิ่มช็อตคัตแล้ว ไอคอน GO TOKYO ก็จะแสดงบนหน้าจอโฮม กรุณากดไอคอนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์โดยตรง

การเพิ่มบุ๊กมาร์กเว็บ GO TOKYO ใน Chrome บนโทรศัพท์ระบบ Android

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มเป็นบุ๊กมาร์กด้วย Chrome แล้วกดปุ่ม “ติดตั้ง” ที่ด้านบนขวา (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 2

กดเครื่องหมายดาวบนหน้าจอ (ตรงกรอบสีแดง)

th_09.jpg

ขั้นตอนที่ 3

ด้านล่างหน้าจอจะแสดงข้อความว่า “บันทึกบุ๊กมาร์กแล้ว” หมายความว่า GO TOKYO ถูกเพิ่มไปยังบุ๊กมาร์กของโทรศัพท์มือถือระบบ Android เรียบร้อยแล้ว

การเข้าชมเว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์กไว้แล้ว บนโทรศัพท์ระบบ Android

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์กไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

เปิด Chrome และกด “บุ๊กมาร์ก” (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 2

เว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์กไว้แล้วจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ กรุณากด “The Official Tokyo Guide” และเข้าสู่เว็บไซต์

การเพิ่มช็อตคัตเว็บ GO TOKYO ลงโทรศัพท์ระบบ Android

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการจะสร้างช็อตคัตด้วย Chrome และกดปุ่มที่ด้านล่างซ้าย (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 2

กด “เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม” (ตรงกรอบสีแดง)

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นให้กด “เพิ่ม”

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อเพิ่มช็อตคัตแล้ว ไอคอน GO TOKYO ก็จะแสดงบนหน้าจอโฮม กรุณากดไอคอนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์โดยตรง

  • หน้าหลัก >
  • เพิ่มเว็บ GO TOKYO ให้เป็นบุ๊กมาร์กหรือช็อตคัต