ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 2, 2018

เที่ยวชมเกาะต่างๆ ของโตเกียว เต็มอิ่มกับมนต์เสน่ห์ของพื้นที่และธรรมชาติที่ไม่มีการเติมแต่ง เดินทางไปได้ง่ายๆ ทางเรือหรือเครื่องบินจากภูมิภาคคันโต

การเดินทางจากโตเกียวไป “หมู่เกาะอิสุ” หรือ “หมู่เกาะโอกาซาวาระ” สามารถเดินทางได้ด้วยเรือจาก “ท่าเรือทาเคชิบะ” หรือเดินทางด้วยเครื่องบิน แนะนำให้โทรศัพท์สำรองที่นั่งล่วงหน้า การเดินทางไป “ท่าเรือทาเคชิบะ” สามารถเดินจากสถานี “ทาเคชิบะ” สายยูริคาโมเมะไปได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที หลังจากนั้นไปรับตั๋วเพื่อขึ้นเรือที่ “อาคารผู้โดยสารท่าเรือทาเคชิบะ”

กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน เครื่องบินจะออกจาก “สนามบินโจฟุ” รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ จะให้บริการไปกลับระหว่างโตเกียวกับหมู่เกาะอิสุ รายละเอียดการจองตั๋วและการขึ้นเครื่องกรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ให้บริการ

เรือที่มุ่งหน้าไปเกาะ

ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ หรือประมาณ 6 ชั่วโมง ด้วยเรือโดยสาร (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะโอชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง 44 นาที ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ หรือประมาณ 7 ชั่วโมง 35 นาที ด้วยเรือโดยสาร
ท่าเรือปลายทาง เกาะโทชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ หรือประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยเรือโดยสาร (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะนิอิจิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ หรือประมาณ 9 ชั่วโมง ด้วยเรือโดยสาร (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะชิคิเนะจิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ หรือประมาณ 9 ชั่วโมง 55 นาที ด้วยเรือโดยสาร (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะโคซุชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะมิยาเกะจิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 7 ชั่วโมง 25 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะมิคุระชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะฮาจิโจจิมะ
ออกจากท่าเรือ เกาะฮาจิโจจิมะ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรืออิสุโชโตไคฮัตสึ
ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง
ท่าเรือปลายทาง เกาะอาโอกะชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโอกาซาวาระไคอุน
ใช้เวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง
ท่าเรือปลายทาง เกาะจิจิจิมะ
ออกจากท่าเรือ เกาะจิจิจิมะ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโอกาซาวาระไคอุน
ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง
ท่าเรือปลายทาง เกาะฮาฮาจิมะ

เวลาเดินทางที่แสดงข้างต้นเป็นเวลาที่ใช้ในสภาพการณ์ปกติ เวลาที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ

เครื่องบินที่มุ่งหน้าไปเกาะ

สนามบินต้นทาง สนามบินฮาเนดะ
สายการบิน ANA
ใช้เวลา ประมาณ 55 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะฮาจิโจจิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 25 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะโอชิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 40 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะนิอิจิมะ
สนามบินต้นทาง เกาะนิอิจิมะ
สายการบิน บริษัทเรือโทไคคิเซ็น/บริษัทเรือชินชินคิเซ็น
ใช้เวลา โดยสารด้วยเรือต่อประมาณ 15 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะชิคิเนะจิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 45 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะโคซุชิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 50 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะมิยาเกะจิมะ
สนามบินต้นทาง เกาะฮาจิโจจิมะ
สายการบิน บริษัทโทโฮแอร์เซอร์วิสเฮลิคอปเตอร์
ใช้เวลา ประมาณ 20 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะอาโอกะชิมะ

เวลาเดินทางที่แสดงข้างต้นเป็นเวลาที่ใช้ในสภาพการณ์ปกติ เวลาที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ

ค่าโดยสาร

“เกาะโอชิมะ” “เกาะโทชิมะ” “เกาะนิอิจิมะ” “เกาะชิคิเนะจิมะ” “เกาะโคซุชิมะ” “เกาะมิยาเกะจิมะ” “เกาะมิคุระชิมะ” ที่รวมกันเป็นหมู่เกาะอิสุนั้นอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนัก ใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวประมาณ 6 ถึง 10 ชั่วโมงโดยเรือโดยสารหรือเรือสำราญ หรือประมาณ 2 ถึง 3.5 ชั่วโมงโดยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ถ้าหากเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารประมาณ 3,000 ถึง 25,000 เยนโดยเรือ หรือประมาณ 12,000 ถึง 17,000 เยนโดยเครื่องบิน

“เกาะฮาจิโจจิมะ” “เกาะอาโอกะชิมะ” สามารถเดินทางไปโดยใช้เวลาประมาณ 11 ถึง 14 ชั่วโมงโดยเรือ หรือถ้าหากเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง อัตราค่าโดยสารประมาณ 8,000 ถึง 31,000 เยนโดยเรือ หรือประมาณ 22,000 ถึง 34,000 เยนโดยเครื่องบิน หมู่เกาะโอกาซาวาระที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่าง “เกาะจิจิจิมะ” และ “เกาะฮาฮาจิมะ” ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1 วันโดยเรือโดยสาร (ไม่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน) อัตราค่าโดยสารประมาณ 23,000 ถึง 78,000 เยน

อัตราค่าโดยสารที่แสดงข้างต้น เป็นอัตราโดยประมาณเมื่อเดือนตุลาคม 2017 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาหรือฤดูกาล

รายละเอียดอื่นๆ ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ให้บริการ

กรณีเดินทางไปเกาะโอชิมะ เกาะโทชิมะ เกาะนิอิจิมะ เกาะชิคิเนะจิมะ เกาะโคซุชิมะ เกาะมิยาเกะจิมะ

บริษัทเรือโทไคคิเซ็น (ENG)

บริษัทเรือชินชินคิเซ็น (JPN)

สายการบิน ANA

สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส (ENG)

กรณีเดินทางไปเกาะอาโอกะชิมะ เกาะจิจิจิมะเกาะฮาฮาจิมะ

บริษัทเรืออิสุโชโตไคฮัตสึ (ENG)

บริษัทเรือโอกาซาวาระไคอุน (ENG)

โตเกียวไอแลนด์ชัทเทิล (บริษัทโทโฮแอร์) (JPN)

ลิงก์ภายใน

ตั๋วและบัตรเดินทางราคาพิเศษ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวโตเกียว

สายการบิน ANA

บริษัทโทโฮแอร์ (โตเกียวไอแลนด์ชัทเทิล) (ENG)

บริษัทเรือโทไคคิเซ็น (ENG)

บริษัทเรือโอกาซาวาระคาอิอน (ENG)

Tokyo Port Terminal Corporation (ENG)

ข้อมูลนี้เขียนเมื่อเดือนตุลาคม 2017 เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดอื่นๆ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือติดต่อสอบถามโดยตรง