ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

going-to-islands

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: July 20, 2022

เที่ยวชมเกาะต่างๆ ของโตเกียว เต็มอิ่มกับมนต์เสน่ห์ของพื้นที่และธรรมชาติที่ไม่มีการเติมแต่ง เดินทางไปได้ง่ายๆ ทางเรือหรือเครื่องบินจากภูมิภาคคันโต

การเดินทางจากโตเกียวไป “หมู่เกาะอิสุ” หรือ “หมู่เกาะโอกาซาวาระ” สามารถเดินทางได้ด้วยเรือจาก “ท่าเรือทาเคชิบะ” หรือเดินทางด้วยเครื่องบิน แนะนำให้โทรศัพท์สำรองที่นั่งล่วงหน้า การเดินทางไป “ท่าเรือทาเคชิบะ” สามารถเดินจากสถานี “ทาเคชิบะ” สายยูริคาโมเมะไปได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที หลังจากนั้นไปรับตั๋วเพื่อขึ้นเรือที่ “อาคารผู้โดยสารท่าเรือทาเคชิบะ”
กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน เครื่องบินจะออกจาก “สนามบินโจฟุ” รายละเอียดการจองตั๋วและการขึ้นเครื่องกรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ให้บริการ

เรือที่มุ่งหน้าไปเกาะ

ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที หรือ ด้วยเรือโดยสาร ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 6 ชั่วโมง (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะโอชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง 44 นาที หรือ ด้วยเรือโดยสาร ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 7 ชั่วโมง 35 นาที
ท่าเรือปลายทาง เกาะโทชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที หรือ ด้วยเรือโดยสาร ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 8 ชั่วโมง 30 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะนิอิจิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 3 ชั่วโมง เรือ หรือด้วยเรือโดยสาร ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 9 ชั่วโมง (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะชิคิเนะจิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ด้วยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที เรือ ด้วยเรือโดยสาร ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 9 ชั่วโมง 55 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะโคซุชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะมิยาเกะจิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 7 ชั่วโมง 25 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะมิคุระชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโทไคคิเซ็น
ใช้เวลา ไปถึงได้เร็วสุดภายในเวลา 10 ชั่วโมง 20 นาที (รอบกลางคืน)
ท่าเรือปลายทาง เกาะฮาจิโจจิมะ
ออกจากท่าเรือ เกาะฮาจิโจจิมะ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรืออิสุโชโตไคฮัตสึ
ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง
ท่าเรือปลายทาง เกาะอาโอกะชิมะ
ออกจากท่าเรือ ท่าเรือทาเคชิบะซัมบาชิ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโอกาซาวาระไคอุน
ใช้เวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง
ท่าเรือปลายทาง เกาะจิจิจิมะ
ออกจากท่าเรือ เกาะจิจิจิมะ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือโอกาซาวาระไคอุน
ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง
ท่าเรือปลายทาง เกาะฮาฮาจิมะ
ออกจากท่าเรือ เกาะนิอิจิมะ
บริษัทเดินเรือ บริษัทเรือชินชินคิเซ็น หรือ การเดินเรือนิชิกิ
ใช้เวลา ประมาณ 15 นาที
ท่าเรือปลายทาง เกาะชิคิเนะจิมะ

เวลาเดินทางที่แสดงข้างต้นเป็นเวลาที่ใช้ในสภาพการณ์ปกติ เวลาที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ

เครื่องบินที่มุ่งหน้าไปเกาะ

สนามบินต้นทาง สนามบินฮาเนดะ
สายการบิน ANA
ใช้เวลา ประมาณ 55 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะฮาจิโจจิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 25 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะโอชิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 35 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะนิอิจิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 40 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะโคซุชิมะ
สนามบินต้นทาง สนามบินโจฟุ
สายการบิน สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส
ใช้เวลา ประมาณ 45 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะมิยาเกะจิมะ
สนามบินต้นทาง เกาะฮาจิโจจิมะ
สายการบิน บริษัทโทโฮแอร์เซอร์วิสเฮลิคอปเตอร์
ใช้เวลา ประมาณ 20 นาที
สนามบินปลายทาง เกาะอาโอกะชิมะ

เวลาเดินทางที่แสดงข้างต้นเป็นเวลาที่ใช้ในสภาพการณ์ปกติ เวลาที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ

ค่าโดยสาร

เกาะโอชิมะ” “เกาะโทชิมะ” “เกาะนิอิจิมะ” “เกาะชิคิเนะจิมะ” “เกาะโคซุชิมะ” “เกาะมิยาเกะจิมะ” “เกาะมิคุระชิมะ” ที่รวมกันเป็นหมู่เกาะอิสุนั้นอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนัก ใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวประมาณ 6 ถึง 10 ชั่วโมง โดยเรือโดยสารหรือเรือสำราญ หรือประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมงโดยเรือความเร็วสูงเจ็ตฟอยล์ ถ้าหากเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารประมาณ 4,300 ถึง 27,000 เยนโดยเรือ หรือประมาณ 12,000 ถึง 17,000 เยนโดยเครื่องบิน

เกาะฮาจิโจจิมะ” “เกาะอาโอกะชิมะ” สามารถเดินทางไปโดยใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 14 ชั่วโมงโดยเรือ หรือถ้าหากเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง อัตราค่าโดยสารประมาณ 8,000 ถึง 30,000 เยนโดยเรือ หรือประมาณ 22,000 ถึง 36,000 เยนโดยเครื่องบิน หมู่เกาะโอกาซาวาระที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่าง “เกาะจิจิจิมะ” และ “เกาะฮาฮาจิมะ” ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1 วันโดยเรือโดยสาร (ไม่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน) อัตราค่าโดยสารประมาณ 23,000 ถึง 85,000 เยน

กรณีเดินทางไปเกาะโอชิมะ เกาะโทชิมะ เกาะนิอิจิมะ เกาะชิคิเนะจิมะ เกาะโคซุชิมะ เกาะมิยาเกะจิมะ

บริษัทเรือโทไคคิเซ็น (ENG)
บริษัทเรือชินชินคิเซ็น (JPN)
สายการบิน ANA
สายการบินนิวเซ็นทรัลแอร์เซอร์วิส (ENG)

กรณีเดินทางไปเกาะอาโอกะชิมะ เกาะจิจิจิมะเกาะฮาฮาจิมะ

บริษัทเรืออิสุโชโตไคฮัตสึ (ENG)
บริษัทเรือโอกาซาวาระไคอุน (ENG)
โตเกียวไอแลนด์ชัทเทิล (บริษัทโทโฮแอร์) (JPN)

ลิงก์ภายใน

ตั๋วและบัตรเดินทางราคาพิเศษ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวโตเกียว (ENG)
สายการบิน ANA
บริษัทโทโฮแอร์ (โตเกียวไอแลนด์ชัทเทิล) (ENG)

บริษัทเรือโทไคคิเซ็น (ENG)
บริษัทเรือโอกาซาวาระคาอิอน (ENG)
Tokyo Port Terminal Corporation (ENG)

ข้อมูลนี้เขียนเมื่อเดือนกรกฏาคม 2022 เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดอื่นๆ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือติดต่อสอบถามโดยตรง