ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 2, 2018

“รถไฟโตเกียวเมโทร” และ “รถไฟโทเอ” เป็นระบบเส้นทางรถไฟใต้ดินในประเทศญี่ปุ่นที่ครอบคลุมกว้างเช่นเดียวกับระบบรถไฟบนดิน

รถไฟใต้ดินที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนในโตเกียว การแสดงผลทั้งชื่อสถานีและภายในขบวนรถไฟด้วยหลากหลายภาษา ยิ่งทำให้รู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้ระบบการคมนาคมนี้
รถไฟโตเกียวเมโทร” และ “รถไฟโทเอ” มีจำหน่ายตั๋วลดราคาหลากหลายแบบเพื่อตอบโจทย์ หากตั้งใจที่จะออกค้นหาโตเกียวโดยใช้รถไฟใต้ดินเพียงอย่างเดียว