ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 2, 2018

รถเช่า

ด้วยระบบขนส่งมวลชนอันเยี่ยมยอดจนไม่มีใครเทียบได้ของโตเกียว หากอยู่ใจกลางเมืองในระหว่างที่อยู่โตเกียวไม่จำเป็นต้องใช้รถเช่าแต่อย่างใด แต่หากมีแผนเดินทางออกไปนอกเมืองหรือมีผู้ร่วมทางจำนวนมาก มีเด็กหรือผู้สูงอายุร่วมเดินทางไปด้วย ควรที่จะพิจารณาใช้รถเช่า

วิธีใช้บริการรถเช่า

สมาคมรถเช่าทั่วประเทศมีการให้บริการข้อมูลรายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ กฎจราจร และรถยนต์เช่า

"All Japan Rent-A-Car Association"

รายชื่อบริษัทรถเช่าหลักๆ

คู่มือการขับรถ

เมื่อขับรถผ่านทางด่วนเมืองหลวง จำเป็นจะต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วย วิธีการจ่ายค่าผ่านทางมี 2 วิธี การจ่ายผ่านระบบ “ETC” และ “เงินสด” แต่ว่าไม่สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ โปรดอ่านรายละเอียดที่นี่

ชูโตโกะ (Metropolitan Expressway Company Limited.) (ENG)