ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 2, 2018

รถเช่า

ด้วยระบบขนส่งมวลชนอันเยี่ยมยอดจนไม่มีใครเทียบได้ของโตเกียว หากอยู่ใจกลางเมืองในระหว่างที่อยู่โตเกียวไม่จำเป็นต้องใช้รถเช่าแต่อย่างใด แต่หากมีแผนเดินทางออกไปนอกเมืองหรือมีผู้ร่วมทางจำนวนมาก มีเด็กหรือผู้สูงอายุร่วมเดินทางไปด้วย ควรที่จะพิจารณาใช้รถเช่า

วิธีใช้บริการรถเช่า

สมาคมรถเช่าทั่วประเทศมีการให้บริการข้อมูลรายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ กฎจราจร และรถยนต์เช่า

"All Japan Rent-A-Car Association"

รายชื่อบริษัทรถเช่าหลักๆ

กฎการจราจรหลัก

เมื่อใช้รถใช้ถนน ต้องรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดเสมอ
บนท้องถนนญี่ปุ่น รถจะวิ่งทางด้านซ้าย
ที่ประเทศญี่ปุ่นจะสอดส่องการฝ่าฝืนการจอดรถอย่างเข้มงวด จะต้องใช้ลานจอดรถในการจอดรถทุกครั้ง
การเมาแล้วขับ มีห้ามอย่างเคร่งครัดโดยกฎหมาย อีกทั้งกรณีที่นั่งรถไปด้วยแม้จะทราบว่าคนขับเมา ผู้ที่นั่งโดยสารไปด้วยก็จะได้รับโทษด้วย
การคุยโทรศัพท์หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนระหว่างขับขี่นั้นอันตรายอย่างมาก ห้ามทำโดยเด็ดขาด
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบขับขี่ที่ใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่นี่

การขับขี่รถยนต์ภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ใบขับขี่สากลที่ได้มาจากต่างประเทศ (กรมตำรวจนครบาล)
การขับขี่รถยนต์ภายในประเทศญี่ปุ่นด้วยใบขับขี่ของต่างประเทศ เช่น ประเทศที่กำหนดโดยกฏหมายรัฐ ฯลฯ (กรมตำรวจนครบาล) (ENG)
ใบขับขี่ของชาวต่างชาติและใบขับขี่สากล (กรมตำรวจนครบาล) (ENG)

คู่มือการขับรถ

เมื่อขับรถผ่านทางด่วนเมืองหลวง จำเป็นจะต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วย วิธีการจ่ายค่าผ่านทางมี 2 วิธี การจ่ายผ่านระบบ “ETC” และ “เงินสด” โปรดอ่านรายละเอียดที่นี่

ชูโตโกะ (Metropolitan Expressway Company Limited.) (ENG)