ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

ประกาศ
ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราจำเป็นต้องขอหยุดพักกิจกรรมชั่วคราว
เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริการไกด์พาชมที่จุดชมวิว

สนใจลองไปชมวิวเมืองโตเกียวจากความสูงเหนือพื้นดิน 202 เมตรกันไหม ?
อาสาสมัครไกด์นำเที่ยวโตเกียว จะบริการนำชมด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนโตเกียวจากต่างประเทศ

แนะนำคอร์ส

 

ภาษาที่ให้บริการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน

เวลาทำการและเวลาพาชมสถานที่

จันทร์ – อาทิตย์ 10:00 น. – 15:00 น.
(ยกเว้นวันตรวจเช็คอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว วันหยุดราชการ และวันหยุดช่วงปีใหม่)
*เปิดรับสมัครทัวร์รอบสุดท้าย 14:40 น.

เวลาที่ใช้

ประมาณ 20 นาที

สถานที่รับสมัคร

ห้องชมวิวด้านทิศใต้ของ ชั้นที่ 45 อาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียวหมายเลข 1
*ไม่รับจองล่วงหน้า

รายละเอียดทัวร์

พาชมทัศนียภาพและอธิบายเกี่ยวกับอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียวในฐานะอาคารสถาปัตยกรรม รวมถึงแนะนำการท่องเที่ยว
*สำหรับภาษาเกาหลีและภาษาจีน หากมีความประสงค์ก็สามารถนำชมได้ทั้งห้องชมวิวและภายในอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว

ไกด์อาสาสมัครโตเกียว