ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

ประกาศ
ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราจำเป็นต้องขอหยุดพักกิจกรรมชั่วคราว
เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริการไกด์พาชมอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว

ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียวมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมาย ลองมาใช้เวลา 40 นาทีเพื่อสำรวจอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียวกันดูไหม ?
อาสาสมัครไกด์นำเที่ยวโตเกียว จะบริการพาชมภายในอาคารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนโตเกียวจากต่างประเทศ

ภาษาที่ให้บริการ

ภาษาอังกฤษ

เวลาทำการและเวลาพาชมสถานที่

จันทร์ – ศุกร์ 10:00 น. – 15:00 น.
(ยกเว้นวันตรวจเช็คอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว วันหยุดราชการ และวันหยุดช่วงปีใหม่)
*เปิดรับสมัครทัวร์รอบสุดท้าย 14:20 น.

สถานที่ออกเดินทาง

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโตเกียว อาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียว สำนักงานใหญ่ (ชินจูกุ)

สถานที่รับสมัครในวันออกทัวร์

สำหรับการสมัครเข้าร่วมทัวร์ ขอให้ไปสมัครที่สถานที่ออกเดินทาง
ไม่รับจองล่วงหน้า

เส้นทาง

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโตเกียว → อาคาร Tokyo Metropolitan Assembly → ห้องชมวิว

ไกด์อาสาสมัครโตเกียว