ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

เดินเล่นในสวนและร่วมกิจกรรมพิธีชงชา

แนะนำคอร์ส

เวลาออกเดินทาง

ออกเดินทางเวลา 13:00 น.

ใช้เวลา

ประมาณ 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,610 เยน
(แบ่งออกเป็น : ค่าทัวร์ 2,870 เยนต่อผู้เข้าร่วมทัวร์ 1 ท่าน + ค่าธรรมเนียมไกด์ร่วมเดินทางสำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,740 เยน)

เดินเล่นใน “สวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเงียวเอน” ที่ในอดีตเคยเป็นที่ดินของราชวงศ์ รวมถึงก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานีทดลองการเกษตรอยู่ระยะหนึ่ง สวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเงียวเอนเป็นสวนขนาดใหญ่ที่โดดเด่นในเรื่องมีพืชที่หาดูได้ยากในเมืองหลวงเป็นจำนวนมาก โดยนอกจากสวนญี่ปุ่นแล้ว สวนตะวันตกเป็นหนึ่งในจุดเด่นของสวนด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นคือไกด์จะพาไปสัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาที่ “อิมพีเรียล โฮเทล” ที่ได้รับความสนใจในระดับสากลในฐานะศิลปะ โดยรวมศิลปะหลากหลายแขนงเอาไว้ในตัว เช่น ความงามแบบญี่ปุ่น และหลักปรัชญา เป็นต้น
*สวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเงียวเอนหยุดวันจันทร์ และอิมพีเรียล โฮเทล “โทโกอัน” หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ ตลอดช่วงฤดูร้อนและวันหยุดช่วงปีใหม่

เส้นทาง

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวโตเกียวที่สถานีรถบัสชินจูกุ → สวนสาธาณะชินจูกุเกียวเอ็น (ปิดทุกวันจันทร์) → สถานีชินจูกุเกียวเอ็นมาเอะ → สถานีกินซ่า → โรงแรมอิมพีเรียลโตโกเอ็น : ลองประสบการณ์ในพิธีชงชา (วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) → สถานียูราคุโจ (จบการเดินทาง)

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการไกด์นำเที่ยว

• บริการไกด์ของเราดำเนินการนำเที่ยวโดยอาสาสมัคร จึงเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินเท้าเป็นหลัก
• บริการไกด์นำเที่ยวกำหนดให้มีลูกทัวร์สูงสุดได้ 5 ท่าน
• สำหรับการนำเที่ยว จะมีไกด์ 2 คนร่วมเดินทางไปด้วยเสมอไม่ว่าลูกทัวร์จะมีจำนวนกี่ท่านก็ตาม
• ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของไกด์ที่ไปด้วย
• ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีผู้เข้าร่วม 1 ท่าน และเนื่องจากค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามจำนวนของผู้เข้าร่วม ทางสำนักงานจึงจะแจ้งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงให้ทราบทางอีเมล
• ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการไกด์นำเที่ยวรับเฉพาะเงินเยนเท่านั้น
• ไม่รับใบสมัคร รวมถึงไม่ให้เข้าร่วมบริการไกด์นำเที่ยว ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอายุไม่ถึง 20 ปี
• สถานที่บางแห่งอาจจะหยุดทำการ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวันเปิดทำการ ขอให้รับทราบไว้ล่วงหน้า
• วันและเวลาออกทัวร์จะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละเส้นทางก่อน
*ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวและค่าเดินทางที่จำเป็นต่อการนำเที่ยวในแต่ละเส้นทาง (ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายของไกด์ทั้ง 2 คนแล้ว) และนอกจากนั้นยังรวมค่าเดินทางของไกด์จากสถานที่ที่จบคอร์สการนำเที่ยวเพื่อกลับมายังชินจูกุด้วย ส่วนของค่าบริการนำเที่ยวจะไม่คิดค่าบริการ

วิธีการสมัคร

1. คลิกที่ปุ่ม “สมัครที่นี่” เพื่อทำการสมัคร
2. ระบุเส้นทางที่จะเข้าร่วมรวมถึงวันและเวลาไว้ 2 ทางเลือก โดยทางเราอาจจะไม่สามารถให้บริการไกด์นำเที่ยวในวันที่ท่านต้องการได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถหาไกด์อาสาสมัครได้หรือไม่ ขอให้รับทราบไว้ล่วงหน้า
3. ระยะเวลาเปิดรับสมัครคือตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 3 วันก่อนที่จะถึงวันเข้าร่วมทัวร์
4. หลังจากกดสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานจะตอบอีเมลเกี่ยวกับการให้บริการไกด์นำเที่ยวภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่สมัคร ในกรณีที่กดสมัครก่อนถึงวันออกทัวร์ 1 สัปดาห์ - 3 วัน ทางเราจะตอบอีเมลกลับไปอย่างช้าที่สุดคือ 1 วันก่อนออกทัวร์ และกรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อท่านระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่นด้วย
5. ในกรณีที่ยกเลิกคำร้องเข้าร่วมทัวร์ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันออกทัวร์อย่างน้อย 1 วัน

สมัครได้ที่นี่

ไกด์อาสาสมัครโตเกียว