ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

เตรียมใจเพื่อไปสนุกกับการท่องเที่ยว

ความรู้ความเข้าใจเรื่องมารยาทและขนบธรรมเนียมในญี่ปุ่น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ท่องเที่ยวในโตเกียวได้อย่างสบายใจ
มารยาทและขนบธรรมเนียมในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในเมือง ศูนย์การค้า และสถานที่ท่องเที่ยว
บทความ "How to “Hello Tokyo”" และ "How to Enjoy Tokyo!" ด้านล่างนี้ มีเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับมารยาทและขนบธรรมเนียมที่ควรรู้ระหว่างพำนักในโตเกียว
มาเรียนรู้ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ และไปสนุกสนานกับการท่องเที่ยวโตเกียวกันเถอะ

ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรม และกฎหมาย

ระหว่างที่อยู่ในโตเกียว อาจจะรู้สึกสับสนกับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น วิธีการบูชากราบไหว้ศาลเจ้าและวัด, ขนบธรรมเนียมและมารยาทในการขึ้นรถไฟ และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการดื่ม, การสูบบุหรี่ และการใช้โดรน สิ่งเหล่านี้ต่างเชื่อมโยงกับความสนุกสนานระหว่างการท่องเที่ยว นอกจากนี้
ควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของโตเกียวไว้ด้วย
ภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในญี่ปุ่นก็คือภาษาญี่ปุ่น แต่ที่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของโตเกียว ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ชมทั้งหมด