ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: August 30, 2019

มาตรการและขั้นตอนการขอยกเว้นภาษี (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นจะได้รับมาตรการพิเศษในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ห้างสรรพสินค้า

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษี

  • ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ามายังประเทศญี่ปุ่น
  • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง ที่มีสิทธิในการพำนักในสถานะ “นักการทูตหรือข้าราชการ” (มีสิทธิพำนักเกิน 6 เดือนหลังจากวันที่เข้ามายังประเทศญี่ปุ่น)

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

สินค้าที่มีมูลค่ารวมในการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าสาขาเดียวกัน ในวันเดียวกันดังต่อไปนี้

1. สินค้าทั่วไปที่มีมูลค่ารวมในการซื้อสินค้าต่อ 1 ท่านใน 1 วัน ณ ร้านค้าเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป
2. สินค้าสิ้นเปลือง เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่มีมูลค่ารวมในการซื้อสินค้าต่อ 1 ท่านใน 1 วัน ณ ร้านค้าเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 เยน – 5 แสนเยน

ขั้นตอนการขอยกเว้นภาษี

1. กรุณาแสดงหนังสือเดินทางของตนในขณะซื้อสินค้า (ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
2. ร้านค้าปลีกจะแนบบัตรที่เขียนว่า “ใบบันทึกรายการสินค้าปลอดภาษีขาออก” ไว้ที่หนังสือเดินทาง (จะถูกเรียกเก็บโดยพนักงานศุลกากรในขณะที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น)
3. ในขณะที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น ยื่นหนังสือรับรองการเป็นผู้ซื้อสินค้า จะมีรายการสินค้าที่จะนำออกจากประเทศญี่ปุ่นระบุไว้
4. การยกเว้นภาษีจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขว่า สินค้านั้นถูกนำออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ และต้องได้รับการบรรจุภัณฑ์ตามการวิธีที่กำหนดไว้

ร้านค้าที่ให้บริการยกเว้นภาษี

ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Tax Free
ดูตารางร้านค้า-ร้านค้าปลอดภาษี
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิยกเว้นภาษี

ทำความรู้จัก