ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: February 10, 2021

ลองไปร้านค้าในโตเกียวที่มีสินค้าปลอดภาษีวางขายอยู่มากมาย ด้วยสิทธิพิเศษของผู้มาเยือนเมืองหลวงของญี่ปุ่นกัน

เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนทางเอกสารน้อยมาก เพียงแค่ยื่นหนังสือเดินทางออกนอกประเทศและตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางออกของตนเท่านั้น จะแตกต่างจากการช้อปปิ้งแบบ Tax Free สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้สามารถไปรับสินค้าที่สนามบินหลักแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่ทว่าการซื้อสินค้าปลอดภาษี อาจสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เดินทางออกจากสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะเท่านั้นแล้วแต่กรณี

1) ร้านค้าปลอดภาษีญี่ปุ่น สาขากินซ่า
หากพบตัวเลือกสินค้าปลอดภาษีที่ "ร้านค้าปลอดภาษีญี่ปุ่น สาขากินซ่า" ควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดกันไว้ก่อน

2) ร้านค้าปลอดภาษีล็อตเต้ สาขากินซ่า
มาเลือกสินค้าปลอดภาษีจำนวนมาก ณ ใจกลางกินซ่าที่ "ร้านค้าปลอดภาษีล็อตเต้ กินซ่า" กัน

ทำความรู้จัก