ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: August 30, 2019

"สนามบินนาริตะ" ตั้งอยู่นอกชานเมืองโตเกียว อยู่ไกลกว่าสนามบินฮาเนดะมาก แต่ด้วยวิธีการคมนาคมขนส่งที่เยี่ยมยอด ทำให้เดินทางไปโตเกียวได้สะดวก สามารถไปถึงใจกลางเมืองโตเกียวได้ภายใน 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทางที่คุณเลือก

เดินทางโดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ JR เป็นผู้บริหารจัดการ"นาริตะเอ็กซ์เพรส" เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการไปยังพื้นที่หลักในโตเกียว เช่น “โตเกียว” “ชินากาวะ” “ชิบุยะ” “ชินจูกุ” และ “อิเคบุคุโระ” เป็นต้น สามารถใช้ ”เจแปนเรลล์พาส"  แต่จำเป็นต้องจองที่นั่งเอาไว้ล่วงหน้า นอกจากนั้นรถไฟสายเคเซเป็นรถไฟเอกชนกที่ให้บริการ "สกายไลเนอร์" เป็นรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งจากสนามบินโดยสามารถเดินทางไปยัง “อุเอโนะ” และ “นิปโปริ” ที่มีสถานีรถไฟสายยามาโนเตะได้ โดยตั๋วจะเป็นการจองแบบระบุที่นั่งทั้งหมด ทั้งนี้ถ้าหากมีงบประมาณที่จำกัด แต่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา แนะนำให้ไปโตเกียวโดยรถไฟท้องถิ่นแบบสบายๆ เรื่อยๆ ดีกว่า

Narita Express

ใช้เวลา 60 นาที จากสนามบินนาริตะ ถึงสถานี “โตเกียว” ใช้เวลา 85 นาที ถึงสถานี “ชินจูกุ” และ ใช้เวลา 90 นาที ถึงสถานี “อิเคบุคุโระ”

Skyliner

ใช้เวลา 45 นาที จากสนามบินนาริตะ ถึงสถานี “อุเอโนะ”

Access Express

ใช้เวลา 100 นาที จากสนามบินนาริตะ ถึงสนามบินฮาเนดะ
*กรณีลงเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 2 ให้ขึ้นรถไฟที่สถานี “Narita Airport Terminal 2”

เดินทางโดยรถบัส

มีรถบัสความเร็วสูงจะเดินรถตามเวลาที่กำหนดและคอยวิ่งให้บริการจากสนามบินไปยังพื้นที่ที่มีโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หากมีสัมภาระจำนวนมากและต้องการเดินทางไปยังโรงแรมหลักๆ รถบัสถือเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว

มีรถบัสจากสนามบินนาริตะเข้าสู่ตัวเมืองโตเกียวให้บริการโดยหลากหลายบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีสถานีขึ้นรถหลายแห่ง และแต่ละสถานีก็มีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นโปรดระมัดระวังควรตรวจสอบจุดหมายปลายทางให้ถูกต้อง

รถลีมูซีนบัส (Airport Transport Service Co., Ltd.)

ใช้เวลา 80 นาที จากสนามบินนาริตะ ถึง “โตเกียวซิตี้ แอร์เทอร์มินอล” และ ใช้เวลา 95 นาทีถึง “สนามบินฮาเนดะ”

รถบัสโตเกียวชัทเทิล (Keisei Bus Co., Ltd.)

ใช้เวลา 90 นาที จากสนามบินนาริตะ ถึงสถานี “โตเกียว”

รถบัส THE ACCESS NARITA (Heiwakotsu Co., Ltd.)

ใช้เวลา 80 นาที จากสนามบินนาริตะ ถึงสถานี “โตเกียว” และ ใช้เวลา 90 นาทีถึง “กินซ่า”

เดินทางโดยรถแท็กซี่

การนั่งรถแท็กซี่จาก “สนามบินนาริตะ” ถึงแม้จะมีราคาสูงแต่เป็นตัวเลือกที่สะดวกในการเดินทางไปโตเกียว หากตัดสินใจแล้วว่าจะขึ้นรถแท็กซี่ แนะนำให้ใช้บริการแบบเช่าเหมา เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน เป็นตัวเลือกที่ช่วยให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าโดยสารอีกด้วย