ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

สามารถเดินทางจากสนามบินหลักทั้งสองแห่งคือ “สนามบินนานาชาตินาริตะ” และ “สนามบินฮาเนดะ” รวมถึงท่าเรืออย่าง “ท่าเรือสำราญนานาชาติโตเกียว” สู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยรถไฟ, รถบัส และรถแท็กซี่ และยังเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบ “Fly & Cruise” ซึ่งเป็นการเดินทางที่ผสมผสานเครื่องบินและเรืออีกด้วย

คำแนะนำการเดินทางจากสนามบิน

 

ท่าเรือ

ค้นหาตามความสนใจ

ชมทั้งหมด