ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

สามารถเดินทางจากสนามบินหลักทั้งสองแห่งของกรุงโตเกียวสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยระบบขนส่งสาธารณะอันยอดเยี่ยมอย่างหาที่เปรียบมิได้ของประเทศญี่ปุ่น รถบัสจากแต่ละสนามบินที่ไปส่งในย่านโรงแรมที่สำคัญ ๆ ทั้งหมด และรถไฟด่วน หรือรถแท็กซี่ ที่สามารถพาไปได้ทุกจุดหมายที่ต้องการได้อย่างทันใจ