ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

โตเกียวมีสวนสาธารณะที่ทุกคนสนุกสนานเพลิดเพลินได้ พื้นที่สีเขียวถูกซ่อนไว้ในหมู่ตึกอาคาร มีตั้งแต่สวนญี่ปุ่นโบราณ ไปจนถึงสวนที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรป

ทั่วทุกพื้นที่โตเกียวมีสวนสาธารณะและสวนต่างๆ อยู่อย่างเพียงพอ นับตั้งแต่สวนสาธารณะเล็กๆ ใกล้บ้านที่เหมาะสำหรับปิกนิกหรือนอนกลางวัน ไปจนถึงพื้นที่กว้างที่สามารถใช้จัดกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ ตามฤดูกาลได้เลยทีเดียว

เรื่องเด่น