ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: August 30, 2019

ไปโตเกียว

เมืองที่ในอดีตถูกมองว่ายากจะไปถึงอย่างโตเกียว ปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่ไปได้อย่างง่ายดาย หากคุณมาจากแดนไกล ส่วนใหญ่จะลงเครื่องที่ “สนามบินนาริตะ” ของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับโตเกียว หรือ “สนามบินฮาเนดะ” ที่อยู่ใจกลางโตเกียว

การเดินทางโดยเครื่องบิน

โดยทั่วไปในการเดินทางมาญี่ปุ่นคือการเดินทางโดยเครื่องบินไปลงสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ เมื่อมาถึงสามารถเข้าเมืองได้ด้วยการขึ้นรถไฟด่วนพิเศษหรือรถลีมูซีนบัส ในกรณีที่มาจากต่างประเทศ การเดินทางโดยเครื่องบินไปลง “สนามบินนานาชาติคันไซ” หรือ “สนามบินนานาชาติจูบุ เซ็นแทร์” ที่นาโกย่าอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ สนามบินเหล่านี้เป็นจุดเที่สะดวกต่อการท่องเที่ยวโซนต่างๆ ก่อนไปเยือนเมืองหลวงของญี่ปุ่น เช่น “เกียวโต” “โอซาก้า” “อิเซะ” “ทาคายามะ” เป็นต้น จากโตเกียวสามารถใช้เที่ยวบินภายในประเทศจากสนามบิน 2 แห่งนี้เดินทางไปสนามบินท้องถิ่นอื่นๆ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของญี่ปุ่นได้สะดวก สายการบินราคาประหยัดก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล้วนกำหนดค่าโดยสารอย่างเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์

การเดินทางโดยรถไฟ

สำหรับการเดินทางจากท้องถิ่นต่างๆ ของญี่ปุ่นมาโตเกียว การนั่งชินคังเซ็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ตั้งแต่ “คาโกชิมะ” ในคิวชูไปจนถึง “ฮาโกดาเตะ” ในฮอกไกโด โดยมีเครือข่ายรถไฟด่วนพิเศษที่รวดเร็วทุกเส้นทาง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้สามารถเดินทางเข้าโตเกียวได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

หน้าหลัก > วางแผนท่องเที่ยว > การเดินทางสู่โตเกียว