ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าแรก > การคมนาคม > การเดินทางจากสนามบินไปโตเกียว

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

การเดินทางจากสนามบินไปโตเกียว

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปโตเกียว

สนามบินฮาเนดะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ให้บริการทั้งการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
เอโดะโคจิที่จำลองถนนสมัยเอโดะมีทั้งร้านอาหารและร้านค้าก็เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปโตเกียว

 

โมโนเรล

สนามบินฮาเนดะ

โตเกียวโดยโมโนเรล
เวลาเดินทาง: 13 นาทีขึ้นไป
ค่าโดยสาร: 490 เยน

 

สถานีฮามามัตสึโจ

สาย JR
เวลาเดินทาง: 6 นาทีขึ้นไป
ค่าโดยสาร: 160 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินฮาเนดะ

สายเคคิว
เวลาเดินทาง: 14 นาทีขึ้นไป
ค่าโดยสาร: 410 เยน

 

สถานีชินะงะวะ

สาย JR
เวลาเดินทาง: 7 นาทีขึ้นไป
ค่าโดยสาร: 170 เยน

 

สถานีโตเกียว

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถบัส

ผู้โดยสารสามารถบินจากสนามบินฮาเนดะไปยังหลากหลายจุดหมายปลายทางในญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันรองรับเที่ยวบินในประเทศเป็นหลัก สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อต่อเที่ยวบินต่างประเทศ
สามารถใช้บริการรถบัสลีมูซีนที่วิ่งตรง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) แอร์พอร์ตลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสของรถไฟเคเซ นาริตะเอ็กซ์เพรส เคเซไลเนอร์ หรือเคคิวแอร์พอร์ตลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง) ก็จะสามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก

รถบัสลีมูซีน (รถบัสลีมูซีนสนามบิน)

สนามบินฮาเนดะ

เวลาเดินทาง: 20 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 820 เยน

 

โตเกี ยวซิ ตี้ แอร์ เ ทอร์ มิ นอล

สนามบินฮาเนดะ

เวลาเดินทาง: 45 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 930 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินฮาเนดะ

เวลาเดินทาง: 35 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,230 เยน

 

สถานีชินจูกุ

สนามบินฮาเนดะ

เวลาเดินทาง: 45 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,230 เยน

 

สถานีคิจิโจจิ

รถบัสเคฮินคิวโค

สนามบินฮาเนดะ

เวลาเดินทาง: 45 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 930 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินฮาเนดะ

เวลาเดินทาง: 50 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,030 เยน

 

ชิบุยะ

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถยนต์

มีเส้นทางหลัก 4 เส้นทางสำหรับการเดินทางจากสนามบินฮาเนดะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถยนต์

 • 1. ขึ้นทางด่วนนครหลวงเส้นชายฝั่งที่ทางแยกคูโคชูโอ IC แล้ววิ่งเข้าทางด่วนนครหลวงหมายเลข 1 สายฮาเนดะ หรือหมายเลข 11 สายไดบะ หรือหมายเลข 9 สายฟุกะงะวะ เพื่อเข้าไปยังตัวเมืองโตเกียว
 • 2. ขึ้นทางด่วนนครหลวงหมายเลข 1 สายฮาเนดะที่ทางแยกคูโคนิชิ IC เพื่อวิ่งเข้าไปตัวเมืองโตเกียว
 • 3. ขึ้นทางด่วนนครหลวงคะนะงะวะหมายเลข 1 สายโยโกฮาเนะที่ทางแยกฮาเนดะเพื่อไปยังเมืองโยโกฮาม่า
 • 4. สำหรับถนนธรรมดา ใช้ถนนวงแหวนหมายเลข 8 จากเทอร์มินอลสนามบินแล้ววิ่งไปบนถนนหมายเลข 357 เพื่อเข้าไปยังโตเกียว

*ทางเลือก 1., 2. และ 3. ต้องจ่ายค่าทางด่วน
ทางเลือก 4. ไม่มีค่าทางด่วน

การเดินทางจากสนามบินนาริตะไปโตเกียว

สนามบินนานาชาตินาริตะเปรียบเสมือนประตูสู่ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวราว 60 กิโลเมตร JR สายตะวันออก

การเดินทางจากสนามบินนาริตะไปโตเกียว

JR (การรถไฟญี่ปุ่น)

สถานี JR สนามบินนาริตะ (สำหรับเที่ยวบินที่มาลงเทอร์มินอล 1)

สนามบินนาริตะ

นาริตะเอ็กซ์เพรส
เวลาเดินทาง: 53 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 3,020 เยน

 

สถานีโตเกียว

สนามบินนาริตะ

นาริตะเอ็กซ์เพรส
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 25 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 3,190 เยน

 

สถานีอิเคะบุคุโระ

สนามบินนาริตะ

นาริตะเอ็กซ์เพรส
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 18 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 3,190 เยน

 

สถานีชินจูกุ

สนามบินนาริตะ

สายโซบุ (รถด่วน)
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 20 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,320 เยน

 

สถานีโตเกียว

*ผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินที่มาลงเทอร์มินอล 2 ให้ขึ้นรถไฟที่ "สถานีสนามบินเทอร์มินอล 2" เวลาที่ใช้ในการเดินทางและค่าโดยสารจากสถานีสนามบินเทอร์มินอล 2 จะเท่ากับที่ขึ้นจากสถานีสนามบินนาริตะ

รถไฟฟ้าเคเซ

สนามบินนาริตะ

สกายไลเนอร์สายนาริตะสกายแอ็กเซส
เวลาเดินทาง: 44 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 2,470 เยน

 

สถานีอุเอะโนะ

สนามบินนาริตะ

แอ็กเซสเอ็กซ์เพรส (วิ่งตรง)
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 32 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,800 เยน

 

สนามบินฮาเนดะ

*ผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินที่มาลงเทอร์มินอล 2 ให้ขึ้นรถไฟที่ "สถานีสนามบินเทอร์มินอล 2" เวลาที่ใช้ในการเดินทางและค่าโดยสารจากสถานีสนามบินเทอร์มินอล 2 จะเท่ากับที่ขึ้นจากสถานีสนามบินนาริตะ

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถบัส

มีผู้ให้บริการรถบัส 3 รายจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียว แต่ละบริษัทมีสถานีรถบัสหลายแห่งซึ่งอาจจะวิ่งไปยังจุดหมายที่แตกต่างกัน ผู้โดยสารจึงต้องตรวจสอบจุดหมายให้ดีเวลาซื้อตั๋ว

รถบัสลีมูซีน

สนามบินนาริตะ

บริการขนส่งของสนามบิน
เวลาเดินทาง: 1 ชม. ค่าโดยสาร: 2,800 เยน

 

โตเกี ยวซิ ตี้ แอร์ เ ทอร์ มิ นอล

สนามบินนาริตะ

บริการขนส่งของสนามบิน
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 5 นาทีขึ้นไป   ค่าโดยสาร: 3,100 เยน

 

สนามบินฮาเนดะ

รถบัสด่วน

สนามบินนาริตะ

รถบัสเคเซ
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 9 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,000 เยน

 

สถานีโตเกียว
ทางออกยาเอสุ

สนามบินนาริตะ

เฮวะโคซือ
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 20 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,000 เยน

 

สถานีโตเกียวทางออกยาเอสุ

สนามบินนาริตะ

เฮวะโคซือ
เวลาเดินทาง: 1 ชม. 30 นาทีขึ้นไป ค่าโดยสาร: 1,000 เยน

 

สถานีกินซ่า (สุกิยะบาชิ)

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถแท็กซี่

มีบริษัทผู้ให้บริการรถแท็กซี่มากมายในสนามบินนาริตะ หากต้องการใช้บริการ สามารถขึ้นได้ที่จุดให้บริการแท็กซี่ภายในสนามบิน กรณีที่ใช้บริการแท็กซี่เดินทางเข้าสู่ภายในโตเกียว จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 – 28,000 เยน และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้บริการทางด่วนพิเศษ แยกต่างหาก
ไม่เพียงระบบมิเตอร์ราคาที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่บริษัทผู้ให้บริการยังแบ่งแยกโซนที่จะเดินทางไปถึงจุดหมาย และระบบราคาเดียวกันภายในโซนอีกด้วย ซึ่งทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 - 23,000 เยน และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้บริการทางด่วนพิเศษ แยกต่างหากด้วยเช่นกัน

TOKYO MK และ SKY GATE SHUTTLE

เบอร์โทรศัพท์ 03-5547-5551
เว็บไซต์ออฟฟิศเชียล:Airport Transfer -TOKYO MK (ENG) (External link)

Teito Jidosha Kotsu Co.,Ltd. และ Limousine Liber

เบอร์โทรศัพท์ 03-3643-6881
เว็บไซต์ออฟฟิศเชียล:TEITO MOTOR TRANSPORTATION (ENG) (External link)

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวโดยรถยนต์

มีเส้นทางหลักอยู่ 3 เส้นทางในการเดินทางไปโตเกียวโดยรถยนต์

 • 1. ออกจากสนามบินที่ประตู 2 และวิ่งตรงไปตามถนนสาย 295
 • 2. ออกจากสนามบินที่ประตู 1 หรือ ประตู 2 แล้ววิ่งขึ้นไปบนทางด่วนชิงคูโคที่ทางแยกชิงคูโค IC แล้วจึงวิ่งเข้าทางด่วนฮิงาชิ-คันโตที่ทางแยกนาริตะ IC
 • 3. ออกจากสนามบินที่ประตู 1 หรือ ประตู 2 แล้วขึ้นทางด่วนชิงคูโคที่ทางแยกชิงคูโค IC แล้ววิ่งเข้าถนนสาย 295 ที่ทางแยกนาริตะ IC

*ทางเลือก 2. และ 3. ต้องจ่ายค่าทางด่วน
ทางเลือก 1. ไม่มีค่าทางด่วน เนื่องจากวิ่งบนถนนธรรมดา

*อาคารผู้โดยสาร 3 ไม่สามารถใช้บริการเที่ยวปกติได้

กลับขึ้นด้านบน

ข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่เมื่อเดือน มิ.ย. 2018 ซึ่งรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ให้แห๊นล่วงหน้า จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

 • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Tokyo Navigator
 • อาหาร
 • ที่พัก
 • ค้นพบ x โตเกียว
 • หัวข้อ
 • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว