ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: October 1, 2019

เขาเมปโป, หินบุทโทชิ メッポー山、ぶっとおし岩

นากาฮามะ หมู่บ้านโคสึชิมะ โตเกียว

สามารถมองค้นหาภูมิทัศน์ที่น่าสนใจมากมายได้ที่หมู่บ้านเกาะโคสึ หินบุทโทชิเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ หินมีความสูงประมาณ 5 เมตร และมีรูขนาดใหญ่ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่น สามารถมองเห็นทะเลผ่านทางรูตรงกลางของหินได้ เนื่องจากเป็นสถานที่เหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างยิ่ง แนะนำให้นำกล้องถ่ายภาพไปด้วย

ติดต่อสอบถาม

คำสำคัญ

ลิงก์อ้างอิง

หน้าหลัก > เขาเมปโป, หินบุทโทชิ