ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: June 16, 2021

หากมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงแผนที่หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง คู่มือการท่องเที่ยวและรีวิวร้านอาหารได้ง่ายๆ สบายๆ สภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ โดยหัวข้อนี้จะแนะนำเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ที่ใช้ในพื้นที่เมืองหลวงได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่ใช้ในคาเฟ่ สนามบิน ระบบการคมนาคมและอื่นๆ ได้ รวมถึงสามารถเช่าซิมได้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องที่ใช้ อีกทั้งยังสามารถใช้พ็อกเก็ต Wi-Fi ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ส่วนตัวได้ด้วย
*รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย

สนามบินและหน่วยงานขนส่ง

HANEDA-FREE-WIFI
(อาคารผู้โดยสาร 3)

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ภายในอาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะ

SSID

HANEDA-FREE-WIFI

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

ไม่ต้องลงทะเบียน

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

HANEDA-FREE-WIFI
(อาคารผู้โดยสาร 1・2)

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ภายในอาคารโดยสาร 1・2 สนามบินฮาเนดะ

SSID

HANEDA-FREE-WIFI

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

ไม่ต้องลงทะเบียน

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

Free Wi-Fi สนามบินนาริตะ

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

อาคารผู้โดยสารสนามบินนาริตะ

SSID

FreeWiFi-NARITA

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอินโดนีเซีย

การลงทะเบียนใช้งาน

ไม่ต้องลงทะเบียน

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

JR-EAST FREE Wi-Fi

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ภายในบริเวณสถานีหลักของ JR East (ทุกสถานีของสายยามาโนเตะ สถานีที่ชินคันเซ็นจอด เป็นต้น) และส่วนหนึ่งของพื้นที่ภายใน “JR East Travel Service Center” ที่อยู่ในสถานีโตเกียว, สถานีชินจูกุ, สถานีอิเคบุคุโระ, สถานี Haneda Airport Terminal 3, สถานีสนามบินนาริตะ, สถานี Narita Airport Terminal 1 และ 2

SSID

JR-EAST_FREE_WiFi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

เฉพาะอีเมลเท่านั้น

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

TOBU FREE Wi-Fi

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

สถานีหลักของรถไฟโทบุ (สถานีอาซากุสะ, สถานีโตเกียวสกายทรี, สถานีอิเคบุคุโระ เป็นต้น) โตเกียวสกายทรีทาวน์, อาคารสถานีอาซากุสะ EKIMISE, ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโทบุ (อาซากุสะและอิเคบุคุโระ) และภายในรถไฟด่วนพิเศษโทบุ เช่น ริวาตี้ สเปเซีย, เรียวโม, ทีเจไลเนอร์ เป็นต้น

SSID

TOBU_Free_Wi-Fi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส

การลงทะเบียนใช้งาน

อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำหนด

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ

TOEI SUBWAY FREE Wi-Fi

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

สถานีหลักของรถไฟใต้ดินโทเอและตู้รถไฟบางส่วน (อยู่ในช่วงเริ่มนำมาติดตั้งตามลำดับ)
*สถานีหลักของรถไฟใต้ดินโทเอและตู้รถไฟบางส่วนสามารถใช้ Travel Japan Wi-Fi ได้เช่นกัน

SSID

Toei_Subway_Free_Wi-Fi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำหนด

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ

บริการ Free Wi-Fi ของรถบัสโทเอ

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

รถบัสโทเอทุกเส้นทาง (ยกเว้นเส้นทางโคโต 01 และในกรณีที่ขึ้นรถของบริษัทอื่นในเส้นทางที่เดินรถร่วมกับบริษัทอื่น)

SSID

Toei_Bus_Free_Wi-Fi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำหนด

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ
 

บริการแยกแต่ละพื้นที่

TOKYO FREE Wi-Fi

เป็นบริการฟรี Wi-Fi ที่กรุงโตเกียวให้การสนับสนุน สามารถใช้ได้ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องชมวิวอาคารศาลาว่าการกรุงโตเกียวและพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว เป็นต้น โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถใช้บริการ Wi-Fi ที่ให้บริการในเขตสถานีรถไฟใต้ดินและอื่นๆ ได้ด้วย

ป้ายเครื่องหมายข้อมูลท่องเที่ยว ดิจิทัลไซเนจ

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

สวนสาธารณะ สวน อาคารทางวัฒนธรรม ศาลาว่าการกรุงโตเกียว บริเวณโดยรอบของป้ายเครื่องหมายข้อมูลท่องเที่ยวและดิจิทัลไซเนจในเขตกรุงโตเกียว ค้นหาจุดให้บริการ Wi-Fi ได้
ที่นี่ (ENG)

SSID

FREE_Wi-Fi_and_TOKYO

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

- ลงทะเบียนด้วยอีเมล
- ลงทะเบียนด้วยบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ก

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

บริการในที่สาธารณะ

FREE Wi-Fi PASSPORT

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

เป็นบริการโดยซอฟต์แบงก์ซึ่งสนับสนุนจุดให้บริการ Wi-Fi มากที่สุดในญี่ปุ่น โดยในญี่ปุ่นมีจุดให้บริการ Wi-Fi ของซอฟต์แบงก์ประมาณ 400,000 จุด เช่น คาเฟ่และร้านอาหาร เป็นต้น

SSID

.FREE_Wi-Fi_PASSPORT

ภาษาที่รองรับ

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

โทรฟรีไปยังหมายเลขพิเศษสำหรับลงทะเบียนเท่านั้น
*เฉพาะครั้งแรก ต้องลงทะเบียนโดยระบุเพศและกลุ่มอายุ

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

FREEMOBILE

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป ค้นหาจุดให้บริการ Wi-Fi ได้
ที่นี่ (JPN)

SSID

เชื่อมต่อแบบอิสระ: FREEMOBILE
เชื่อมต่อแบบปลอดภัย: FREEMOBILE_SECURE

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย

การลงทะเบียนใช้งาน

ไม่ต้องลงทะเบียน

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (JPN)

FREESPOT

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

1,081 แห่งทั่วโตเกียว เช่น คาเฟ่หรือโรงแรม และสถานที่สาธารณะ เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน ปี 2018)
ค้นหาจุดให้บริการ Wi-Fi ได้ที่นี่ (ENG)

SSID

FREESPOT 'freespot' = SecurityPassword (AES) หรือ SSID ที่แต่ละสถานที่กำหนดเอง

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี
*โดยทั่วไปแต่ละสถานที่จะไม่รองรับการติดต่อสอบถามในแต่ละภาษา

การลงทะเบียนใช้งาน

อีเมล (บางพื้นที่ต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลเท่านั้น หรือไม่ต้องลงทะเบียน)

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

Hikari Station

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ค้นหาจุดให้บริการ Wi-Fi ได้ที่นี่ (JPN)

SSID

0000FLETS-PORTAL
*มีบางกรณีที่แตกต่างไปตามพื้นที่

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ

การลงทะเบียนใช้งาน

“ครั้งละ 60 นาที (สามารถใช้งานได้หลายครั้ง)”
จำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลและพาสเวิร์ด

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

บริการในแต่ละพื้นที่

พื้นที่

ชื่อบริการ

SSID

กินซ่า
G Free (ENG) @GinzaFree
นิฮงบาชิ
นิฮงบาชิ Free Wi-Fi Nihonbashi_Free_Wi-Fi
อากิฮาบาระ
Akihabara Free Wi-Fi01 Akihabara_Free_Wi-Fi
อุเอโนะ
Ueno Free Wi-Fi 2020Ueno_Free_Wi-Fi
อาซากุสะ
Asakusa Free Wi-Fi Asakusa_Free_Wi-Fi
ชินจูกุ
Shinjuku Free Wi-Fi (ENG) [สำหรับนอกอาคาร]
Shinjuku_Free_Wi-Fi
[สำหรับสำนักงานและร้านค้า]
Shinjuku_Free_Wi-Fi_01
Shinjuku_Free_Wi-Fi_02
ชิบุยะ

SHIBUYA CITY Wi-Fi (JPN) [สำหรับนอกอาคาร]
0000Shibuya_City
[สำหรับสำนักงานและร้านค้า]
0000Shibuya_City_01
ชิบุยะ

Visit SHIBUYA Wi-Fi 0000Visit_SHIBUYA
โอโมเตะซันโด

Omotesando Free Wi-Fi Omotesando_Free_Wi-Fi
โอไดบะ /
ย่านรินไกฟูกูโตชิน

โตเกียว โอไดบะ FREE WiFi (ENG) FreeWiFi_ODAIBA

บริการอื่นๆ

at_STARBUCKS_Wi2

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ร้านสตาร์บัคส์คอฟฟี่ที่มีอยู่มากกว่า 1,000 ร้านในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นร้านบางส่วน)

SSID

at_STARBUCKS_Wi2

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย

การลงทะเบียนใช้งาน

[ขั้นตอนที่ 1]
เลือก SSID “at_STARBUCKS_Wi2.”
[ขั้นตอนที่ 2]
1. เปิดบราวเซอร์
2. เมื่อมีหน้าจอล็อกอินแสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม “เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต”
3. อ่านข้อกำหนดการใช้งานแล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”
4. เมื่อหน้าจอการล็อกอินเสร็จสมบูรณ์ปรากฏขึ้นก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

Hills Wi-Fi

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

รปปงหงิฮิลส์, อาร์กฮิลส์, โทราโนมงฮิลส์

SSID

Hills-WiFi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

เฉพาะอีเมลเท่านั้น

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (ENG)

JAPAN FREE WIFI

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

อาคารที่เกี่ยวข้องกับมิตซูบิชิเอสเตท ย่านโอเทมาจิ มารุโนะอุจิ ยูราคุโจ เช่น อาคารมารุโนะอุจิกับอาคารชิน-มารุโนะอุจิ และอิเคบุคุโระ โยโกฮามะ

SSID

JAPAN-FREE-WIFI

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

อีเมลและชื่อ

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ

LAWSON Free Wi-Fi

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ลอว์สันและลอว์สันสโตร์ 100 (ยกเว้นร้านบางส่วน ในญี่ปุ่นมีประมาณ 12,000 ร้าน)

SSID

LAWSON_Free_Wi-Fi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

เฉพาะครั้งแรกจำเป็นต้องใช้อีเมลและยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน (ใช้ได้อีเมลละ 1 ปี)

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ

7 SPOT

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

เซเว่น อีเลฟเว่น อิโตะ -โยโกโดะ- โซโง & เซบุ เดนนีส์ อากาจัง ฮมโปะ ลอฟท์

SSID

7SPOT

ภาษาที่รองรับ

[ผู้มีบัญชี 7 Spot]
ภาษาญี่ปุ่น

การลงทะเบียนใช้งาน

[ผู้มีบัญชี 7 Spot]
หลังจากลงทะเบียนชั่วคราวด้วยการป้อนอีเมล พาสเวิร์ด เพศและกลุ่มอายุแล้ว จะต้องลงทะเบียนจริงด้วยอีเมลยืนยัน

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ (JPN)

แฟมิลี่มาร์ท Wi-Fi

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

แฟมิลี่มาร์ท (ยกเว้นร้านบางส่วน ในญี่ปุ่นมีประมาณ 10,000 ร้าน)

SSID

Famima_Wi-Fi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี

การลงทะเบียนใช้งาน

ต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลและพาสเวิร์ด

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Japan Connected-free Wi-Fi

Japan Connected-free Wi-Fi จะเชื่อมต่อจุดให้บริการ Wi-Fi ทั่วญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าบริการ แค่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายนี้เพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถเชื่อมต่อจุดให้บริการฟรีมากมายที่ผู้ให้บริการด้านล่างนี้ให้บริการได้

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ทั่วทั้งเมือง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น
ด้วยแอปพลิเคชันนี้ สามารถเข้าถึงจากที่อยู่หรือแผนที่ของพื้นที่ที่สามารถใช้บริการได้

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษามาเลเซีย, ภาษารัสเซีย

การลงทะเบียนใช้งาน

สามารถใช้บริการด้วยการลงทะเบียนด้วยบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออีเมล ชื่อ เพศ กลุ่มอายุ

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ

- เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วจะสามารถใช้บริการที่แนะนำในหน้านี้ได้ ดังต่อไปนี้

TRAVEL JAPAN Wi-Fi

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น แค่ดาวน์โหลดก็จะสามารถเชื่อมต่อจุดให้บริการ Wi-Fi มากกว่า 200,000 จุดในประเทศญี่ปุ่นโดยอัตโนมัติได้ รวมถึงให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริเวณใกล้เคียง เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หรือ คูปอง เป็นต้น

สถานที่และพื้นที่หลักที่สามารถใช้ได้

พื้นที่สาธารณะ เช่น หน่วยงานขนส่งสาธารณะในญี่ปุ่น (สนามบิน สถานีรถไฟ รถลีมูซีนบัส), คาเฟ่, ร้านอาหาร,สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์, ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

SSID

Wi2, Wi2_club, Wi2premium, Wi2premium_club, Wi2_free, wifi_square, UQ_Wi-Fi

ภาษาที่รองรับ

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาจีน (แบบดั้งเดิม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย

การลงทะเบียนใช้งาน

ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเท่านั้น

วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อ