ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

visa-immigration

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: May 17, 2019

เกี่ยวกับวีซ่า

นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศสามารถเดินทางมาเยือนโตเกียวและประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 90 วัน โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยถูกกฎหมายจาก  คู่มือทางการเกี่ยวกับวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทำโดยรัฐบาลญี่ปุ่น หากมาจากประเทศที่จำเป็นต้องขอวีซ่าต้องดำเนินการให้เรียบร้อย แม้จะเป็นการพำนักระยะสั้น

ศุลกากรและการยกเว้นภาษี

ท่านจำเป็นต้องกรอกเอกสารเพื่อแสดงรายการสิ่งของที่นำติดตัวมาก่อนจะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโปรดอ่าน ขั้นตอนพิธีทางศุลกากรสำหรับผู้โดยสารจัดทำโดยศุลกากรญี่ปุ่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สินค้าบุหรี่ และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวกับการงดเว้นและลดหย่อนภาษี