ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 25, 2019

ศาลาว่าการกรุงโตเกียวที่ตั้งอยู่ตรงชินจูกุไม่เพียงแค่ทัศนียภาพเมืองให้ชมจากจุดชมวิวฟรีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รู้จักกับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโตเกียวอีกด้วย

การหาข้อมูลการท่องเที่ยว สามารถหาได้สะดวกที่มุมประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโตเกียวในอาคารศาลาว่าการโตเกียวที่ชินจูกุ มีแผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นป้ายโฆษณา รูปภาพและวิดีทัศน์ของศูนย์ราชการต่างๆ สามารถรับทราบเสน่ห์ในแต่ละเขตพื้นที่ได้