ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: March 25, 2019

ฮาโกเนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น

ฮาโกเนะตั้งอยู่ทางโซนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดคานากาวะและอยู่ข้างๆ โตเกียว เป็นเมืองที่เดินทางมาได้สะดวก โดยสามารถเดินทางด้วยโทไกโดชินคันเซ็นไปยังสถานีโอดาวาระ แล้วเปลี่ยนไปขึ้น “ฮาโกเนะ โรมานซ์คาร์” ที่มีความโดดเด่นในเรื่องพื้นที่แสนสบายและผ่อนคลาย จะไปถึงที่หมายได้ในระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์

จุดเด่น

  • เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไปคือจากฮาโกเนะ ยูโมโตะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะไปทะเลสาบอาชิโนโกะ
  • ฮาโกเนะภาคภูมิใจในเรื่องที่พักติดอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น มีตั้งแต่เรียวกังเก่าแก่ไปจนถึงโรงแรม
  • ไปไหว้ทั้งศาลเจ้าฮาโกเนะและศาลเจ้าคุซุริว

วิธีการเดินทาง

จากสถานีชินจูกุ :ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยรถไฟด่วนพิเศษไปยังสถานีฮาโกเนะ ยูโมโตะ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยรถด่วน
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยรถบัส
จากสถานีโตเกียวหรือสถานีชินากาวะ : ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที โดยโทไกโดชินคันเซ็นไปยังสถานีโอดาวาระ แต่ขึ้นได้เฉพาะ “โคดามะ” และ “ฮิคาริ” ส่วนหนึ่งเท่านั้น จากสถานีโอดาวาระใช้เวลาเดินทาง 15 นาที โดยรถไฟด่วนพิเศษหรือรถไฟฮาโกเนะ โทซังไปยังสถานีฮาโกเนะ ยูโมโตะ
จากสนามบินฮาเนดะ : ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยรถบัส

เส้นทางท่องเที่ยวฮาโกเนะทั่วไป

ขึ้นรถบัสไปยังทะเลสาบอาชิโนโกะจากฮาโกเนะ ยูโมโตะที่คับคั่งไปด้วยผู้คนสมกับเป็นแหล่งอนเซ็น เป็นรีสอร์ทริมทะเลสาบที่มีโรงแรมเก๋ไก๋และร้านค้าตั้งเรียงราย หลังจากเพลิดเพลินกับการล่องเรือเที่ยวชมเหนือทะเลสาบด้วย “เรือโจรสลัดฮาโกเนะ” แล้ว แนะนำให้ไปเดินเล่นกลางอากาศบนกระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ จากบนกนโดลาสามารถชมวิวอันงดงามของฮาโกเนะพร้อมภูเขาไฟฟูจิได้ ส่วนเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์อันอ้างว้างของ “โอวาคุดานิ” ที่มีควันพ่นออกมาจนถึงกระทั่วตอนนี้

©Hakone Sightseeing Cruise Co.,Ltd

©Hakone Ropeway

หมู่บ้านอนเซ็นและที่พักที่มีเพียงหนึ่งเดียวอันดับต้นๆ ของประเทศ

เมื่อพูดถึงฮาโกเนะ แน่นอนว่าคืออนเซ็น ที่นี่มีทางเลือกมากมาย เรียวกังที่ภาคภูมิใจในเรื่องคุณภาพน้ำแร่อันอุดมสมบูรณ์ หรือโรงแรมรีสอร์ท ในบรรดาที่พักเหล่านี้ “โรงแรมฟูจิยะ” ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1878 ถือเป็นโรงแรมที่มีประวัติยาวนานเคยมีเชื้อพระวงศ์และบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เฮเลน เคลเลอร์ และ ชาร์ลี แชปลิน เป็นต้น มาเข้าพัก

©FUJIYA HOTEL

รับพรจากศาลเจ้าที่นายพลในประวัติศาสตร์เคยมาสักการะ

ศาลเจ้าฮาโกเนะอยู่ริมทะเลสาบอาชิโนโกะ เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1260 ปี เคยมีนายพลที่มีชื่อเสียงมากมายมาสักการะ เช่น โทคุกาวะ อิเอยาซุ (ปี 1543-1616) ผู้จัดตั้งรัฐบาลโชกุนเอโดะ เป็นต้น นอกจากนี้ หากเดินเล่นในป่าอันเงียบสงัดประมาณ 30 นาทีจะไปถึง “ศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคุซุริว” ศาลเจ้าในสังกัดของศาลเจ้าฮาโกเนะ

©hakonejinja.kuzuryujinja