ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

เว็บไซต์ (“เว็บไซต์นี้”) ของ TCVB (“เรา”) https://www.gotokyo.org/th/ มีการใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน การใช้งานเว็บไซต์นี้ จึงเท่ากับว่าคุณเห็นด้วยกับการใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราจะอธิบายนโยบายเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ของเรา, ความหมายของ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน, เรามีการใช้งานอย่างไร, บุคคลที่สามซึ่งอาจร่วมมือกับเราจะใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างไรบ้าง, ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน อนึ่ง ทางเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน นี้ได้ทุกเมื่อ จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย

ความหมายของ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือเอกสารขนาดเล็กที่จะถูกส่งมายังเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน สามารถทำให้เว็บไซต์จำพฤติกรรมและตัวเลือกของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง (ล็อกอิน, ภาษา, ขนาดตัวอักษร รวมถึงตัวเลือกการแสดงผลอื่นๆ) ดังนั้น เมื่อคุณกลับไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกรอบ หรือย้ายจากหน้าจอหนึ่งไปยังอีกหน้าจอหนึ่ง คุณจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

ไฟล์ Cookie จะถูกเก็บไว้ในเว็บบราวเซอร์ของคุณ ทำให้เว็บไซต์นี้และบุคคลที่สามสามารถจดจำคุณได้ และทำให้คุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไปได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณมากยิ่งขึ้นด้วย

Cookie จะเป็น “Persistent Cookie” หรือ “Session Cookie” อย่างใดอย่างหนึ่ง Persistent Cookie จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่ Session Cookie จะถูกลบออกทันทีเมื่อคุณปิดเว็บบราวเซอร์

ไฟล์ Local Storage คือ เมื่อผู้ใช้งานทำการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ ระยะเวลาการเก็บรักษา

จะเป็นแบบถาวร ทำให้สามารถเก็บข้อมูลไว้กึ่งถาวรได้

เราใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน อย่างไร

เมื่อคุณใช้งานหรือเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ ทางเราอาจติดตั้งไฟล์ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน จำนวนหนึ่งไว้บนเว็บบราวเซอร์ของคุณ

เราใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในการเก็บข้อมูลว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้วัดประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์ว่าผู้มาเยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร และนำไปวางแผนพัฒนาปรับปรุง นอกจากนี้ เรายังใช้ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บข้อมูลการแสดงเนื้อหา, จำนวนการแสดงโฆษณา รวมถึงจำนวนการคลิก เพื่อจะได้มอบประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

แต่แม้จะใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เซิร์ฟเวอร์ก็ไม่สามารถระบุชื่อ อีเมล หรือข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานอย่างเจาะจงได้

ทางเราอาจจะนำข้อมูล Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ของคุณไปให้บุคคลที่สามที่จำเพาะเจาะจง ซึ่งรวมไปถึงบริษัทโฆษณา, ผู้ดูแลจัดการข้อมูล และผู้ให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์

Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บุคคลที่สาม

เราใช้ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และนำไปให้พาร์ตเนอร์ที่เป็นโซเชียลมีเดีย เช่น Google หรือ Facebook, พาร์ตเนอร์ที่เป็นบริษัทโฆษณา รวมถึงพาร์ตเนอร์ที่เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล พาร์ตเนอร์แต่ละรายอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานเคยให้ไว้กับพาร์ตเนอร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมไว้เวลาผู้ใช้งานใช้บริการเว็บไซต์ของพาร์ตเนอร์

ยกตัวอย่างเช่น ทางเราใช้งาน Google Analytics เพื่อสังเกตจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาชมในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ของบุคคลที่สามเพื่อสำรวจตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงฟังก์ชันและเนื้อหาในเว็บไซต์

พาร์ตเนอร์ของเรา อาจประกอบด้วยพาร์ตเนอร์ที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (กฎหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคลจะต่างจากประเทศสมาชิก EEA ซึ่งรวมถึงพาร์ตเนอร์ที่อยู่ในประเทศที่ไม่เข้มงวดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนัก) กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลในประเทศเหล่านี้ อาจต่างจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (เท่ากับว่าเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับที่ได้จากประเทศสมาชิก EEA) ทางเราจะดำเนินการคุ้มครอง Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ของคุณอย่างสุดความสามารถ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามกฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

คุณมีสิทธิจะยกเลิกการใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะปิดการใช้งาน Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน หรือประเภทของ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน แล้ว Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เก่าที่อยู่ในเว็บบราวเซอร์ก็จะยังคงอยู่ คุณจึงจำเป็นต้องลบ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ที่อยู่ในบราวเซอร์ด้วยตัวเอง กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือของเว็บบราวเซอร์

การลบ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน หรือปฏิเสธการรับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบนเว็บไซต์ได้ครบ ไม่สามารถเซฟการตั้งค่าของตัวเอง รวมถึงหน้าจอบางส่วนอาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้อง

หากว่าจะยกเลิก Cookie

ผู้ใช้งานเว็บบราวเซอร์ Chrome โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

ผู้ใช้งาน Internet Explorer โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

ผู้ใช้งานเว็บบราวเซอร์ Firefox โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

ผู้ใช้งานเว็บบราวเซอร์ Safari โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ Apple: https://support.apple.com/th-th/HT201265

หากว่าจะยกเลิก Local Storage

เมื่อจะใช้โปรแกรม Firefox กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่:https://support.mozilla.org/th/kb/storage
เมื่อใช้โปรแกรมด้านล่างนี้ หากยกเลิก Cookie แล้ว Local Storage ก็จะถูกยกเลิกไปด้วย
・Chrome
・Safari

สำหรับผู้ใช้งานเว็บบราวเซอร์อื่น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ทางการของเว็บบราวเซอร์นั้นๆ

คุณสามารถฟ้องร้องทางเราหรือยื่นเรื่องร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

Cookie จุดประสงค์ แหล่งอ้างอิง
Google Analytics วิเคราะห์จำนวนผู้เยี่ยมชม (1) Security and privacy in Universal Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=th
    (2) Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th
Google Maps/Google Earth บริการข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง (1) Privacy Policy https://policies.google.com/privacy?hl=th
    (2) Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service https://www.google.com/help/terms_maps.html?hl=th
Google Adwords เผยแพร่โฆษณา (1) Privacy Policy https://policies.google.com/privacy?hl=th
    Advertising http://www.google.co.jp/intl/th/policies/technologies/ads/
    *Remarketing https://support.google.com/adwords/answer/2453998
    (2) Settings for Google ads https://adssettings.google.com/authenticated?hl=th
    *การตั้งค่า “ปิดโฆษณา Google ที่แสดงตามความสนใจในการใช้งานเว็บไซต์” เพื่อปิดการใช้งาน DFP (DoubleClick for Publishers) หรือ DFA (DoubleClick for Advertisers)
    ติดตั้ง "เลือกไม่ใช้ ADVERTISING ของ Google ตามความสนใจบนเว็บ"
Facebook เผยแพร่โฆษณา (1) Data Policy https://th-th.facebook.com/about/privacy
    (2) About Facebook Ads https://www.facebook.com/help/769828729705201/
    *โปรดอ่าน “How Ads Work on Facebook” → “How does Facebook decide which ads to show me and how can I control the ads I see?”
ADARA เผยแพร่โฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมาย (1) Data Policy https://adara.com/privacy-promise/(ENG)
    (2) Opt Out https://adara.com/opt-out/(ENG)
Treasure Data วิเคราะห์จำนวนผู้เยี่ยมชม (1)Privacy Statement fr Customer Information
    https://www.treasuredata.com/privacy/(ENG)
Oracle BlueKai เผยแพร่โฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมาย (1)    Oracle Marketing Cloud & Oracle Data Cloud Privacy Policy
    https://www.oracle.com/th/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html(ENG)
    (2)    Interest Based Advertising Enabled by Oracle Data Cloud
    https://www.oracle.com/th/legal/privacy/privacy-choices.html#iba(ENG)

วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2020

  • หน้าหลัก >
  • Policy เกี่ยวกับ Cookie และเเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน