ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

ค้นหาจากเงื่อนไขที่กำหนด

คอร์ส/ประเภท

เวลาที่ต้องการ

ค่าบริการ


บริการอื่นๆ

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ

หากเลือกภาษา คอร์สที่รองรับจะถูกแสดงขึ้นตามแต่ละภาษา

เงื่อนไขการค้นหา | คอร์ส/ประเภท : นอกช่วงเวลาปกติ

ค้นหาจากฐานข้อมูล แสดงผลลัพธ์ 1-2 รายการจาก 2 รายการ

นอกช่วงเวลาปกติ

ค่าบริการ/น้อยกว่า 3,000 เยน  เวลาที่ต้องการ/น้อยกว่า 1 ชั่วโมง , 1 - 3 ชั่วโมง  จำนวนคนที่รองรับ/140~200 คน

เที่ยวชมย่านคะไซ / โอไดบะ (สายโตเกียว มิซูเบะ)

เส้นทางล่องเรือที่ออกเดินทางจากสถานีนิเต็มมง อาซากุสะ และวิ่งผ่านเรียวโกกุ ริเวอร์ เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้า WATERS ทาเกชิบะ, โอไดบะ และสวนสาธารณะคะไซ รินไก สามารถชมสะพานโตเกียวเกตได้จากระยะไกล  ดูรายละเอียด

อาซากุสะ/สุมิดะ/เรียวโงกุ

โอไดบะ

เอโดงาวะ/คะไซ

เดย์ไทม์ครูซ

นอกช่วงเวลาปกติ

ค่าบริการ/น้อยกว่า 3,000 เยน  เวลาที่ต้องการ/น้อยกว่า 1 ชั่วโมง , 1 - 3 ชั่วโมง  จำนวนคนที่รองรับ/140~200 คน

ทัวร์คะไซ-โอไดบะ (สายโตเกียว มิซูเบะ)

เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสวนสาธารณะคะไซ รินไกและสวนสาธารณะโอไดบะไคฮิง สามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามของท่าเรือโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นสะพานโตเกียวเกต เครื่องบินที่บินขวักไขว่บนท้องฟ้าที่เดินทางมาถึงและออกจากสนามบินฮาเนดะ และสะพานสายรุ้งเรนโบว์บริดจ์ที่มองเห็นได้จากด้านล่าง  ดูรายละเอียด

โอไดบะ

เอโดงาวะ/คะไซ

เดย์ไทม์ครูซ