ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: March 8, 2019

เทศกาลดอกชวนชมที่บุงเกียว(สึสึจิมัตสึริ) 文京つつじまつり

1-28-9 เนซึ เขตบุงเคียว โตเกียว
2019-4-6 - 2019-5-6

ศาลเจ้าเนซึเป็นศาลเจ้าที่เล่าต่อกันว่าสร้างขึ้นมานานกว่า 1,900 ปีแล้วโดยยามาโตะทาเครุโนะมิโกโตะ และยังมีสวนดอกชวนชมแสนสวยที่มีชื่อเสียงอายุมากกว่า 300 ปี สวนมีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,000 สึโบะ (ประมาณ 6,600 ตารางเมตร) และมีต้นชวนชมราว 3,000 ต้น จาก 100 สายพันธุ์ รวมถึงพันธุ์หายากเช่น ฟุจิสึสึจิ ที่มีดอกขนาดเท่าเมล็ดถั่วเล็กๆ ฮานะงุรุมะ ที่รูปร่างดอกคล้ายกังหันลม และคาราฟุเนะ ที่เรียกว่าชวนชมสีดำ ในช่วงเวลานี้นอกจากจะมีตลาดต้นไม้ ตลาดของเก่า และออกร้านแผงขายของอื่นๆ แล้ว ยังเปิดให้ชมภาพ 36 บทกลอนอมตะของญี่ปุ่นเป็นพิเศษด้วย ช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ชมพิเศษนี้แบ่งเป็นรอบ 12:00 น. และ 14:00 น. รอบละ 20 นาที ตัวศาลเจ้าชินโตรวมถึงอาคารทั้ง 7 ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

ติดต่อสอบถาม

เวลาเปิดทำการ

  • *เวลาเปิดและปิด กรุณาดูที่ออฟฟิศเชียลเว็บไซต์

หน้าหลัก > เทศกาลดอกชวนชมที่บุงเกียว(สึสึจิมัตสึริ)