ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: December 27, 2019

เทศกาลทาคาโอะไบโกอุเมะมัตสึริ 高尾梅郷梅まつり

อูราทาคะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ โตเกียว
2020-3-14 - 2020-3-15

ดอกบ๊วยสีขาวแดงราว 10,000 ต้นต่างเบ่งบานสะพรั่งในป่าพลัมทั้ง 4 แห่งที่ทอดยาวข้างทางตลอดสายโคชูไกโดจากสถานีทาคาโอะสาย JR ถึงบริเวณใกล้กับโคโบโทเกะ ที่ป่าพลัมแต่ละแห่ง นอกจากแผงร้านค้าต่างๆ แล้วยังมีการแสดงโคโตะ (พิณญี่ปุ่น) และโนดาเตะ (พิธีชงชากลางแจ้ง) จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปบ๊วย รวมถึงสะสมแสตมป์จากป่าพลัมทั้ง 4 มาลุ้นรางวัลได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่ป่าพลัม “โคเงซาวะไบริน” ยังสามารถชมดอกบ๊วยสีขาวแดงถึง 1,400 ต้นไปพลางเดินเล่นในคอร์สเดินป่าภายในสวนได้เช่นกัน

วิธีการเดินทาง

  • ป้ายรถเมล์ โอชิโมะ(ป่าโคเงซาวะไบริน)/เดินประมาณ 7 นาที
    โคโบโตเกะ

คำสำคัญ