ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: December 17, 2018

เทศกาลทาคาโอะไบโกอุเมะมัตสึริ 高尾梅郷梅まつり

อูราทาคะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ โตเกียว
2019-3-9 - 2019-3-10

ดอกบ๊วยสีขาวแดงราว 10,000 ต้นต่างเบ่งบานสะพรั่งในป่าพลัมทั้ง 4 แห่งที่ทอดยาวข้างทางตลอดสายโคชูไกโดจากสถานีทาคาโอะสาย JR ถึงบริเวณใกล้กับโคโบโทเกะ ที่ป่าพลัมแต่ละแห่ง นอกจากแผงร้านค้าต่างๆ แล้วยังมีการแสดงโคโตะ (พิณญี่ปุ่น) และโนดาเตะ (พิธีชงชากลางแจ้ง) จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปบ๊วย รวมถึงสะสมแสตมป์จากป่าพลัมทั้ง 4 มาลุ้นรางวัลได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่ป่าพลัม “โคเงซาวะไบริน” ยังสามารถชมดอกบ๊วยสีขาวแดงถึง 1,400 ต้นไปพลางเดินเล่นในคอร์สเดินป่าภายในสวนได้เช่นกัน

วิธีการเดินทาง

  • จากสถานี “ทาคาโอะ” JR ขึ้นเคโอบัสสายไป “โคโบโตเกะ” แล้วลงที่ป้ายรถบัสแต่ละป้าย “โคนาจิ” (ป่ายูโฮโดไบริน), “โคมากิโนะ” (ป่าเซกิโชะไบริน), “อาไร” (ป่าเท็นจินไบริน/อาไรไบริน), “จาตากิงุจิ” (ป่ายุโนะฮานะไบริน), “ฮิคาเงะ” หรือ “โอชิโมะ” (ป่าโคเงซาวะไบริน)

คำสำคัญ

หน้าหลัก > เทศกาลทาคาโอะไบโกอุเมะมัตสึริ