ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: March 27, 2020

เทศกาลแปะก๊วยที่ฮาจิโอจิ 八王子いちょう祭り

บริเวณรอบสวนสาธารณะเรียวนัน ตั้งแต่โออิวาเคะโจ ถึง โบราณสถานโคโบโตเกะ เซคิโช / บริเวณถนนโคชู เมืองฮาจิโอจิ โตเกียว
Mid November 2020

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวอาจมีการปิดทำการชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ รวมถึงอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนจัดงานอีเวนต์ สำหรับข่าวสารใหม่ล่าสุด กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการของแต่ละสถานที่และงานอีเวนต์

ต้นแปะก๊วยปลูกไว้ตามถนนในเมืองทามะโกะเรียวที่ขยายขึ้นเรื่อยๆ ในสมัยโชวะ เทศกาลนี้ดึงดูดผู้คนมากมายด้วยงานอย่างเช่นการแข่งขันโอเรนเทียริ่ง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะถือสมุดซือโกเทะงาตะแบบโบราณเดินทางผ่านด่านตรวจเซกิโช 12 จุดและตลาดฟุรุซาโตะ นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถโบราณจากสมัยโชวะด้วย คุณจะได้รับรู้ถึงความมีศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวเมืองฮาจิโอจิที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งจะทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆ ดื่มด่ำไปกับการระลึกถึงความหลังกับบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้สีเหลืองทองแสนงดงาม


©คณะกรรมการจัดงานเทศกาลแปะก๊วยที่ฮาจิโอจิ


©คณะกรรมการจัดงานเทศกาลแปะก๊วยที่ฮาจิโอจิ

ติดต่อสอบถาม

เวลาเปิดทำการ

  • เวลาเปิดและปิด กรุณาดูที่ออฟฟิศเชียลเว็บไซต์

เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ล่าสุด เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย และสถานการณ์ปัจจุบันของงานอีเวนต์
กรุณาตรวจสอบจากที่ต่างๆ เช่น โฮมเพจของผู้จัดงานแต่ละอีเวนต์