ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: May 9, 2019

เทศกาลซันโน 山王まつり

2-10-5 นางาตะโจ เขตจิโยดะ โตเกียว
Early June 2020 - Mid June 2020

เทศกาลซันโนเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญสามเทศกาลของเอโดะ อีกสองเทศกาลคือเทศกาลคันดะและเทศกาลฟุกะงะวะ เทศกาลนี้เป็นเทศกาลทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ในสมัยเอโดะ มิโกชิ (ศาลเจ้าเคลื่อนที่) และดาชิ (ขบวนแห่เฉลิมฉลอง) จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปภายในปราสาทเอโดะได้ โชกุนหลายท่านเริ่มตั้งแต่โทคุงาวะ อิเอะมิตสึได้เข้าร่วมชมและบวงสรวงเทศกาลนี้ซึ่งเรียกกันว่า เทศกาลเท็งกะ และได้กลายมาเป็นงานเทศกาลที่งดงามอลังการ
กิจกรรมต่างๆ จะถูกจัดขึ้นตลอดระยะเวลางานทั้ง 11 วัน ดังนั้นคุณจะไม่เบื่อเลยแม้จะไปทุกวัน นอกจากเรไซโฮเฮโคโจชิงโงโทมินเฮอันคิกัง (งานเทศกาลและสักการะบูชาประจำปี: การสวดมนต์เพื่อสวัสดิรักษาของพระราชวังอิมพีเรียลและความสงบสันติภายในนครหลวงโตเกียว) ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความสำคัญของประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมศิลปะการแสดงของญี่ปุ่น เช่น คะกุระ-ฮายาชิ (การเต้นรำแบบดั้งเดิมของลัทธิชินโตผสมผสานกับดนตรีบรรเลงคลาสสิก) และการตีกลองซันโนไทโกะ กิจกรรมที่มีความหลากหลายอื่นๆ อีก เช่น งานที่มีชื่อว่า เทศกาลนาโงชิชิโง (เทศกาลเด็กซันโน) ซึ่งเด็กๆ ที่แต่งกายเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่โดยมีนักบวชชินโตและสาวพรหมจรรย์ประจำศาลเจ้านำขบวน

วิธีการเดินทาง

  • สถานี อะคะสะกะ/ทางออก 2/เดิน 3 นาท
    โตเกียวเมโทรสายจิโยดะ
  • สถานีทาเมอิเคะ-ซัน/ทางออก 7/เดิน 3 นาที
    โนของโตเกียวเมโทร สายกินซ่า/โนของโตเกียวเมโทร นัมโบกุ
  • สถานีคกไกกิจิโดมาเอะของ/ทางออก 5/เดิน 5 นาท
    โตเกียวเมโทรสายจิโยดะ

ติดต่อสอบถาม

เวลาเปิดทำการ

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางการ/จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ลิงก์อ้างอิง