ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: April 5, 2019

เทศกาลคันดะมัตสึริ 神田祭

2-16-2 โซโตคันดะ เขตจิโยดะ โตเกียว
2019-5-9 - 2019-5-15

เทศกาลคันดะมัตสึริเป็นหนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ของเอโดะหรือแม้แต่ของญี่ปุ่นทั้งประเทศ งานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ยาวนาน 6 วันดึงดูดผู้คนให้มาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันงาน 2 วัน คือ ในวันที่มีขบวนแห่ชิงโกไซซึ่งจะมีการหามเกี้ยวมิโกชิจากคันดะไปยังนิฮอมบาชิ เขตโอเตะ-มารุโนะอุจิ และเขตอะกิฮะบะระ และในวันที่มีขบวนแห่มิโกชิมิยะอิริ มิโกชินับร้อยที่จัดเตรียมโดยเทศบาลเมืองจะถูกนำเข้าไปในศาลเจ้าเพื่อสักการะบูชา งานทั้งสองนี้จะทำให้คุณได้มีโอกาสเห็นพลังของขบวนแห่มิโกชิญี่ปุ่น

วิธีการเดินทาง

  • สถานีโอจะโนะมิซึของ/เดิน 5 นาที
    JR สายจูโอ/JRสายโซบุ /โตเกียวเมโทรสายมารุโนะอุจิ
  • สถานีชินโอจะโนะมิซึของ/ดิน 5 นาที
    โตเกียวเมโทรสายจิโยดะ
  • อะกิฮะบะระของ/เดิน 7 นาที
    JR สายยามาโนะเทะ/โตเกียวเมโทรสายฮิบิยะ

ติดต่อสอบถาม

เวลาเปิดทำการ

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางการ/จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น

เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ล่าสุด เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย และสถานการณ์ปัจจุบันของงานอีเวนต์
กรุณาตรวจสอบจากที่ต่างๆ เช่น โฮมเพจของผู้จัดงานแต่ละอีเวนต์