ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: March 8, 2019

ฮานะมัตสึริ (เทศกาลดอกไม้) 花まつり

2-3-1 อาซากุสะ เขตไทโต โตเกียว
2020-4-8

เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง บุชโชเอะ หรือวันประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ ฮานะมัตสึริ มีการแขวนภาพจิตรกรรม “บุทสึตังเอะ” ที่เล่าเรื่องราวการประสูติของพระพุทธเจ้าที่อุโบสถ และจัดพิธีทางศาสนาที่นั่นด้วยเช่นกัน มีผู้มาสักการะบูชาที่วัดนี้เป็นจำนวนมากทุกปี


© Sensoji Temple

ติดต่อสอบถาม

หน้าหลัก > ฮานะมัตสึริ (เทศกาลดอกไม้)