ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: October 1, 2019

สถานที่ติดประกาศตามท้องถนน 高札場

5-1 ตำบลมิยานิชิ อำเภอฟูจุ โตเกียว

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวอาจมีการปิดทำการชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ รวมถึงอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนจัดงานอีเวนต์ สำหรับข่าวสารใหม่ล่าสุด กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการของแต่ละสถานที่และงานอีเวนต์

หากไปย่านฟุจู จะสามารถไปเยือนใจกลางของอดีตเมืองศูนย์กลางการเดินทางที่เคยมีถนนสายหลักมาตัดกันในสมัยเอโดะได้ สามารถชม “โคสัตสึบะ” คือป้ายที่ใช้ติดประกาศสาธารณะเมื่อหลายศตวรรษก่อน ในสมัยนั้น รัฐบาลโชกุนโทคุกาวะจะติดประกาศที่โคสัตสึบะนี้

วิธีการเดินทาง

  • สถานีฟุจูฮมมาจิรถไฟ JR สายนัมบุใช้เวลาเดิน 6 นาที

กรุณาตรวจเช็กข้อมูลเวลาทำการ, วันหยุด, ราคาล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ทางการของสถานที่