ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: October 1, 2019

สะพานคาจิโดกิ 勝鬨橋

ถนนฮารูมิ 1 โจเมะ คาจิโดกิ เขตจูโอ-6 โจเมะ สึกิจิ เขตจูโอ โตเกียว

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวอาจมีการปิดทำการชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ รวมถึงอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนจัดงานอีเวนต์ สำหรับข่าวสารใหม่ล่าสุด กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการของแต่ละสถานที่และงานอีเวนต์

ประตูสู่แม่น้ำซูมิดะที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น

ลองมาชมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดด้วยการเดินชมสะพานคาจิโดกิ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสะพาน 27 แห่งที่พาดข้ามแม่น้ำซูมิดะ และตั้งอยู่เป็นสะพานสุดท้ายก่อนถึงอ่าวโตเกียว ในปี 1940 ช่วงที่ผู้คนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคม ได้มีการก่อสร้างเป็นสะพานแบบยกเปิด-ปิดทั้งสองด้านเพื่อให้เรือแล่นผ่านได้ แต่ในปี 1970 ได้มีการหยุดเปิด-ปิดสะพานอย่างถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการคมนาคมบนท้องถนน

นอกจากนี้ ยังสามารถชมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ ที่เคยใช้สำหรับเปิด-ปิดสะพาน ได้ที่ "พิพิธภัณฑ์สะพานคาจิโดกิ" ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และเนื่องจากสะพานแห่งนี้อยู่ใกล้กับตลาดสึกิจิ เหมาะอย่างมากที่จะมาย่านนี้ในช่วงเช้า พร้อมเดินชมรอบพิพิธภัณฑ์และสะพานคาจิโดกิไปด้วย

วิธีการเดินทาง

  • สถานีคาจิโดกิรถไฟสายโอเอโดะ

บริเวณใกล้เคียง

กรุณาตรวจเช็กข้อมูลเวลาทำการ, วันหยุด, ราคาล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ทางการของสถานที่