ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: July 23, 2019

ฝาปล่องท่อระบายน้ำรูป “Rascal the Raccoon” 「あらいぐまラスカル」のデザインマンホール蓋

บริเวณเซกิโด อำเภอทามะ โตเกียว

มีการติดตั้งฝาปล่องท่อระบายน้ำที่ดีไซน์เป็นรูป “Rascal the Raccoon” ไว้ในบริเวณโดยรอบของสถานีเซเสะกิ ซากุระกะโอกะ