ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

  • ฝาปล่องท่อระบายน้ำรูป “เฮลโลคิตตี้”

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: July 23, 2019

ฝาปล่องท่อระบายน้ำรูป “เฮลโลคิตตี้” 「ハローキティ」のデザインマンホール蓋

บริเวณโอจิไอ อำเภอทามะ โตเกียว

มีการติดตั้งฝาปล่องท่อระบายน้ำที่ดีไซน์เป็นรูป “เฮลโลคิตตี้” ไว้ในบริเวณโดยรอบของสถานีทามะเซ็นเตอร์

  • หน้าหลัก >
  • ฝาปล่องท่อระบายน้ำรูป “เฮลโลคิตตี้”