ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

  • ปล่องท่อระบายน้ำมนจิตจิ

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: July 23, 2019

ปล่องท่อระบายน้ำมนจิตจิ モンチッチデザインマンホール

บริเวณสถานี JR ชินโคอิวะ 1-45-1 ชินโคอิวะ เขตคัตสึชิกะ โตเกียว

บริเวณโดยรอบของสถานี JR ชินโคอิวะ ได้มีการติดตั้งฝาปล่องท่อระบายน้ำที่วาดเป็นรูปสีมนจิตจิไว้ 10 แห่ง โดยรอบๆ ปล่องท่อระบายน้ำสามารถถ่ายรูปคู่กับมนจิตจิได้ด้วย