ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: October 1, 2019

สนามแข่งขันกีฬาใหม่แห่งชาติ 国立競技場

10-1 คาซูมิกะโอกามาจิ เขตชินจูกุ โตเกียว

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวอาจมีการปิดทำการชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ รวมถึงอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนจัดงานอีเวนต์ สำหรับข่าวสารใหม่ล่าสุด กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการของแต่ละสถานที่และงานอีเวนต์

ศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก โตเกียว 2020

สนามแข่งขันกีฬาใหม่แห่งชาติตั้งอยู่ชานเมืองชินจูกุ เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ในโตเกียวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีความสำคัญอย่างยิ่ง สเตเดียมขนาดใหญ่แห่งใหม่นี้ เป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ออกแบบโดยเคนโกะ คุมะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อดัง สเตเดียมแห่งนี้ จะถูกใช้เป็นสนามแข่งกรีฑา 100 เมตร และจัดกิจกรรมที่น่าจับตามองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก


*The renderings are intended to show conceptual image at completion and may subject to change.
The greenery is a projection of approximately 10 years after completion.


*The renderings are intended to show conceptual image at completion and may subject to change.
The greenery is a projection of approximately 10 years after completion.

จุดเด่น

  • สนามแข่งขันกีฬาใหม่แห่งชาติมีกำหนดสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ปี 2019
  • จะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาโอลิมปิก และการแข่งขันกรีฑา

สนามแข่งขันกีฬาใหม่แห่งชาติจะสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 และมีกำหนดการทดสอบใช้สนามและปรับปรุงอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนก่อนเปิดใช้ในกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020

สเตเดียมแห่งนี้ จะใช้ในพิธีเปิดและปิดของกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 2020 รวมถึงการแข่งขันกรีฑาและการแข่งขันภาคสนาม

ผู้ออกแบบสเตเดียมแห่งนี้คือ เคนโกะ คุมะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น

บริเวณใกล้เคียง