ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: October 1, 2019

เส้นทางซายามะ-ซาไคเรียวคุโด 都立狭山・境緑道

อำเภอนิชิโตเกียว/อำเภอโคไดระ/อำเภอฮิงาชิมุรายามะ/ อำเภอฮิงาชิยามาโตะ โตเกียว

ปั่นจักรยานแบบสบายๆ และเดินเล่นชมวิวที่เส้นทางซายามะ-ซาไคเรียวคุโด ทางสีเขียวที่ทอดยาว 10 กิโลเมตร มีต้นไม้และพืชที่ออกดอกปลูกเอาไว้ เช่น ซากุระ, ไฮเดรนเยีย, กุหลาบพันปี เป็นต้น

วิธีการเดินทาง

  • สถานีมุซาชิยามาโตะสายเซบุทะเลสาบทามะ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสถานที่

  • ห้องน้ำ

กรุณาตรวจเช็กข้อมูลเวลาทำการ, วันหยุด, ราคาล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ทางการของสถานที่

หน้าหลัก > เส้นทางซายามะ-ซาไคเรียวคุโด