Loading...

YANAKA(Malay)

Overview

Peta kawasan Yanaka yang popular sebagai Tokyo retro dan telah dipilih sebagai “tempat bersejarah Jepun yang indah”.

Related Brochures

Guida turistica di Taito, TOKYO 【Turismo nella Shitamachi UENO, ASAKUSA, YANAKA e altro ancora 】 (Italian)
Sightseeing Dining Shopping Transportation Other Categories
Guia Turístico de Taito, Tóquio 【 Passeio pela Shitamachi Ueno, Asakusa, Yanaka e mais 】 (Portuguese)
Sightseeing Dining Shopping Transportation Other Categories
TAITO, TOKIO Guía de viaje 【Visita a Shitamachi UENO, ASAKUSA, YANAKA y más 】 (Spanish)
Sightseeing Dining Shopping Transportation Other Categories
Guide Touristique de Taito, TOKYO 【Tourisme dans le Shitamachi UENO, ASAKUSA, YANAKA et plus encore. 】 (French)
Sightseeing Dining Shopping Transportation Other Categories
KOTA HIBURAN【UENO ASAKUSA YANAKA TOKYO】 (Indonesia)
Sightseeing Dining Shopping Transportation Other Categories
REISEFÜHRER TAITO, TOKYO 【Besichtigungstour durch Shitamachi UENO, ASAKUSA, YANAKA und mehr 】 (German)
Sightseeing Dining Shopping Transportation Other Categories
See More