Loading...

ค้นหาด้วยพื้นที่

พื้นที่แถบทามะ

เดินป่าอันอุดมสมบูรณ์ และเยี่ยมชมโบราณสถานตามทางหลวง เป็นเมืองแห่งการผ่อนคลายทั้งกายและใจ ที่สามารถเพลิดเพลินได้โดยการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับจากใจกลางเมือง
พื้นที่แถบทามะ

พื้นที่ 23 เขต

ตั้งแต่เมืองที่เป็นต้นกำเนิดเทรนด์ ไปจนถึงย่านดาวน์ทาวน์ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมไว้ "โตเกียว" ที่ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมารวมตัวกันอย่างไม่หยุดนิ่ง
พื้นที่ 23 เขต

พื้นที่ที่เป็นเกาะ

ทะเลที่สวยงามและทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยภูเขาไฟ พื้นที่ที่เป็นเกาะของโตเกียว คือสถานที่ซึ่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ระดับโลกและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ยังคงดำรงอยู่
พื้นที่ที่เป็นเกาะ