ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าแรก > การคมนาคม > การเดินทางทางน้ำ

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

การเดินทางทางน้ำ

ข้อมูลการโดยสารทางน้ำ

ตลอดแนวแม่น้ำสุมิดะและย่านริมฝั่งทะเลมีสถานที่สำคัญอยู่มากมายตั้งแต่สถานที่ทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงโซนความบันเทิงใหม่ๆ สามารถใช้การเดินทางทางน้ำไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้

โฮตาลูนา

คอสมอส

กลับขึ้นด้านบน

เส้นทางเรือโดยสาร

โตเกียวครูซ เรือสำราญโตเกียว

สายแม่น้ำสุมิดะ

เส้นทาง

อะซะคุสะ ‒ สวนฮะมะริคิว ‒ ท่าเรือฮิโนะเดะ ‒ อะซะคุสะ

ออกเรือ

ทุก 30 นาที

ค่าโดยสาร(เที่ยวเดียว)

อาซากุสะ – ฮามาริกิว 980 เยน(เด็กเล็ก 370 เยน)
*รวมค่าเข้าสวนฮามะริคิว
ฮามะริกิว – ท่าฮิโนเดะ 210 เยน(เด็กเล็ก 110 เยน)
ท่าฮิโนเดะ – อาซากุสะ 780 เยน(เด็กเล็ก 390 เยน)
อาซากุสะ – ท่าฮิโนเดะ 780 เยน(เด็กเล็ก 390 เยน)

เวลาเดินทาง

อาซากุสะ – ท่าฮิโนเดะ ประมาณ 55 นาที

สายตรงอะซะคุสะ ‒ โอไดบะ (โฮตาลูนา)

เส้นทาง

อาซากุสะ – ท่าฮิโนเดะ – สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น – อาซากุสะ

ออกเรือ

ทุก 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร(เที่ยวเดียว)

อาซากุสะ – ท่าฮิโนเดะ 1,080 เยน(เด็กเล็ก 690 เยน)
ท่าฮิโนเดะ – สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น 780 เยน(เด็กเล็ก 540 เยน)
สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น – อาซากุสะ 1,560 เยน(เด็กเล็ก 930 เยน)
อาซากุสะ – สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น 1,560 เยน(เด็กเล็ก 930 เยน)

เวลาเดินทาง

อาซากุสะ –  สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น ประมาณ 1 ชม.

สายตรงอะซะคุสะ‒โอไดบะ (ฮิมิโกะ)

เส้นทาง

อะซะคุสะ ‒ สวนริมทะเลโอไดบะ (โอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น) ‒ โทะโยะสุ ‒อะซะคุสะ

ออกเรือ

ทุก 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร(เที่ยวเดียว)

อาซากุสะ – สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น 1,560 เยน(เด็กเล็ก 930 เยน)
สวนสาธารณะโอไดบะไคฮินโคเอ็น – โทะโยะสุ 780 เยน(เด็กเล็ก 540 เยน)
โทะโยะสุ – อาซากุสะ 1,080 เยน(เด็กเล็ก 690 เยน)
อาซากุสะ – โทะโยะสุ 2,040 เยน(เด็กเล็ก 1,170 เยน)

เวลาเดินทาง

อะซะคุสะ ‒ โทะโยะสุ  ประมาณ 1 ชม. 10 นาที

สายโอไดบะ

เส้นทาง

ท่าเรือฮิโนะเดะ ‒ สวนริมทะเลโอไดบะ (โอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น)

ออกเรือ

ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ค่าโดยสาร(เที่ยวเดียว)

ผู้ใหญ่ 480 เยน(เด็กเล็ก 240 เยน)

เวลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที

<ติดต่อสอบถาม>
โตเกียวครูซ เรือสำราญโตเกียว
โทรศัพท์: 0120-977311 (9:30‒17:30 น.)
เว็บไซต์ออฟฟิศเชียล: TOKYO CRUISE SHIP (ENG) (External link)

*มีเส้นทางอื่นให้บริการด้วย กรุณาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านบน

สายโตเกียวมิซุเบะ (สายริมฝั่งน้ำโตเกียว)

สายอะซะคุสะ‒โอไดบะ

หน้าที่ทำการเขตสุมิดะ ‒ หน้าประตูนิเต็นมอน วัดเซ็นโซจิ ‒ เอ็ตชูจิมะ ‒ อะกาชิโจ / หน้าสวนเซนต์ลุกส์ ‒ สวนฮะมะริคิว ‒ สวนริมทะเล โอไดบะ (โอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น) ‒ สวนฮะมะริคิว ‒ อะกาชิโจ / หน้าสวนเซนต์ลุกส์ ‒ เอ็ตชูจิมะ ‒ หน้าที่ทำการเขตสุมิดะ ‒ หน้าประตูนิเต็นมอน วัดเซ็นโซจิ

<ติดต่อสอบถาม>
สายโตเกียวมิซุเบะ (สายริมฝั่งน้ำโตเกียว)
โทรศัพท์ : 03-5608-8869(9:00 – 17:00 น. ปิดให้บริการวันจันทร์ (กรณีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเป็นวันถัดไป) )
เว็บไซต์ออฟฟิศเชียล: Tokyo Mizube Cruising Line (ENG) (External link)
*มีเส้นทางอื่นให้บริการด้วย กรุณาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ด้านบน

กลับขึ้นด้านบน

ข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่เมื่อเดือน มิ.ย. 2018 ซึ่งรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ให้แห๊นล่วงหน้า จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
  • Tokyo Navigator
  • อาหาร
  • ที่พัก
  • ค้นพบ x โตเกียว
  • หัวข้อ
  • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว