ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

รถไฟ

เกี่ยวกับสถานที่ซื้อตั๋ว วิธีการซื้อตั๋ว และราคา

สถานที่ซื้อตั๋ว

ตั๋วรถไฟสามารถซื้อได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติที่ตั้งอยู่ใกล้กับช่องเข้าออกทุกสถานี รองรับภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ตั๋วเที่ยวเดียวระยะทางยาวราคา 1,620 เยน หรือตั๋วแบบระบุที่นั่ง ตั๋วด่วนพิเศษอื่นๆ นอกจากตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ ยังสามารถซื้อได้ที่ “มิโดริ ทิคเก็ตเซ็นเตอร์” และ “วิว พลาซ่า” ซึ่งที่ “มิโดริ ทิคเก็ตเซ็นเตอร์” และ “วิว พลาซ่า” นอกจากตั๋วรถไฟสาย JR ยังสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เรือ บัสทางไกล และตั๋วพิพิธภัณฑ์ รวมถึงรับชำระด้วยบัตรเครดิตด้วย

วิธีซื้อตั๋ว

“เครื่องจำหน่ายตั๋ว”

ผู้ที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถซื้อตั๋วได้อย่างง่ายดายจากเครื่องจำหน่ายตั๋วหน้าจอสัมผัสซึ่งเลือกให้แสดงรายการเป็นภาษาอังกฤษได้ เครื่องส่วนใหญ่รับธนบัตรใบละ 1,000 เยน แต่บางเครื่องรับธนบัตร 5,000 เยนและ 10,000 เยนได้ด้วย ผู้ซื้อจึงไม่ต้องแลกเงินล่วงหน้าเพื่อมาซื้อตั๋วจากเครื่องนี้ เครื่องจำหน่ายตั๋วไม่รับเหรียญที่มูลค่าน้อยกว่า 10 เยน

เครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟ JR

เครื่องขายตั๋วระบุที่นั่ง

 • 1. เครื่องจำหน่ายตั๋วติดตั้งตรงข้ามหรือข้างประตูเข้าชานชาลา ขั้นตอนแรก ตรวจสอบค่าโดยสารสำหรับจุดหมายปลายทางของคุณจากตารางค่าโดยสารหรือแผนที่เส้นทางที่ติดอยู่เหนือตัวเครื่อง
 • 2. ใส่เงินตามจำนวนที่ระบุเข้าไปในเครื่องแล้วกดปุ่มที่ระบุไว้ ถ้าเป็นเครื่องที่มีหน้าจอสัมผัส จะต้องกดค่าโดยสารก่อนแล้วจึงใส่เงินเข้าไป (จอสัมผัสจะใส่เหรียญได้ครั้งละ 6 เหรียญ แต่ใส่ธนบัตรได้ครั้งละ 1 ใบ บางเครื่องไม่รับธนบัตรที่ยับ จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าธนบัตรอยู่ในสภาพดี)
 • 3.  หลังจากได้รับตั๋วและเงินทอนเรียบร้อยแล้ว ก็ไปยังช่องตรวจตั๋วกันเลย

“ห้องจำหน่ายตั๋ว” หรือ “วิวพลาซ่า”

เวลาซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นหรือตั๋วรถบัสทางไกล คุณสามารถไปที่เคาน์เตอร์ที่ว่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการให้ได้ แต่การซื้อตั๋วสำหรับรถนอน รถด่วนพิเศษ หรือตั๋วแบบสำรองที่นั่งบางชนิดจะต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า ถ้าไม่เข้าใจวิธีการซื้อ ให้คุณอธิบายจุดหมายปลายทางและเส้นทางที่ต้องการไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เพื่อสอบถามวิธีซื้อตั๋ว

ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

 • 1. ในปัจจุบันตามสถานีภายในเมืองส่วนใหญ่จะมีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติให้บริการ ตั๋วที่มีแถบแม่เหล็กด้านหลังสีดำหรือสีน้ำตาล สามารถเสียบผ่านเข้าที่เครื่องตรวจตั๋วตรวจตรงช่องทางเข้าที่ตั้งอยู่ทางขวามือได้เลย เมื่อผ่านช่องทางเข้าตั๋วที่เสียบเข้าไปเมื่อสักครู่จะออกมาทางอีกฝั่งของเครื่องตรวจตั๋ว ให้หยิบตั๋วติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ตอนออกจากสถานี จึงควรเก็บรักษาไม่ให้พับ หักหรืองอ
 • 2. เมื่อจะออกจากสถานีจุดหมาย ตั๋วจะถูกเก็บที่เครื่องตรวจตั๋วเลย หากลงเลยจากสถานีปลายทางที่ซื้อตั๋วไว้ เมื่อเสียบตั๋วที่เครื่องตรวจตั๋วจะมีเสียงเตือนและไม่ให้เดินผ่าน ให้รับตั๋วอีกครั้ง เดินไปที่เครื่องปรับตั๋วอัตโนมัติภายในใกล้กับช่องทางออกเพื่อชำระค่าโดยสารที่ขาดไป รับตั๋วที่ออกมาแล้วไปยังเครื่องตรวจตั๋ว หรือชำระส่วนที่ขาดที่ช่องเจ้าหน้าที่สถานีบริเวณใกล้กับช่องทางออก จึงจะสามารถผ่านออกมาได้

ระบบค่าโดยสาร

นอกจากตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวแบบปกติแล้ว ยังมีตั๋วด่วนพิเศษ และตั๋วนอนอีกด้วย ทั้งนี้การใช้ตั๋วด่วนพิเศษและตั๋วนอนในการเดินทางด้วยรถไฟเอกชนและรถไฟใต้ดินในโตเกียว อาจไม่มียกเว้นข้อบางกรณี (การใช้บริการโรมานซ์คาร์สายโอดะคิวไลน์ของรถไฟเอกชน จำเป็นต้องมีตั๋วด่วนพิเศษ) ในโตเกียวมีผู้ให้บริการรถไฟหลายสายอาทิ สาย JR สายเกียวเมโทร สารโทเออิ และอื่นๆ แต่จะขอแนะนำราคาค่าโดยสารสาย JR เนื่องจากน่าจะมีการใช้บริการมากกว่า

ตารางค่าโดยสารรถไฟ JR

ตารางค่าโดยสารรถไฟใต้ดินเมโทร

ตั๋วรถด่วนพิเศษ

การขึ้นรถไฟด่วนพิเศษที่ดำเนินการโดย JR รวมถึงรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็น จะต้องใช้ตั๋วรถด่วนพิเศษ ตั๋วโดยสารจะต้องซื้อแยกต่างหากจากตั๋วรถด่วนพิเศษ
ราคาตั๋วในกรณีที่นั่งแบบสำรองที่นั่งชั้นปกติรถด่วนพิเศษ และกรณีตรงกับช่วงที่มีการเดินทางมาก อาทิ ช่วงสิ้นปีและช่วงท่องเที่ยวในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ค่าโดยสารรถด่วนพิเศษสำรองที่นั่งทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 200 เยน แต่ช่วงที่มีการเดินทางน้อย ค่าโดยสารจะลดลง 200 เยน

รถไฟชิงคันเซ็นมีที่นั่งหลัก 3 แบบ คือ ที่นั่งแบบไม่ได้สำรองที่นั่ง ที่นั่งแบบสำรองที่นั่ง และที่นั่งในกรีนคาร์ (ดูคำอธิบายด้านล่าง) เมื่อโดยสารจะต้องมีทั้งตั๋วโดยสารและตั๋วรถด่วนพิเศษ ค่ารถด่วนพิเศษแบบไม่สำรองที่นั่งจะลดลงจากค่ารถด่วนพิเศษแบบสำรองที่นั่งในช่วงเวลาทั่วไป 520 เยน ในช่วงที่มีการเดินทางมาก ตู้ที่เป็นที่นั่งแบบไม่สำรองที่นั่งมักจะเต็มจนต้องยืน

ตั๋วกรีนคาร์

ที่นั่งในรถไฟบางขบวนจะมี 2 ตู้ ที่มีที่นั่งกว้างและสบายกว่าที่นั่งในตู้ธรรมดา ตู้แบบนี้เรียกว่ากรีนคาร์ เนื่องจากที่นั่งในกรีนคาร์จะต้องสำรองที่นั่ง คุณจะต้องชำระค่าตั๋วกรีนคาร์เพิ่มเติมจากค่าตั๋วโดยสารก่อนขึ้นรถไฟ ตั๋วกรีนคาร์ซื้อได้ที่ “ห้องจำหน่ายตั๋ว” และสถานที่อื่นๆ บางแห่ง

ตั๋วคูปอง

หากเดินทางไปยังสถานที่เดียวบ่อยครั้ง ในราคาเดียวกัน ขอแนะนำตั๋วไปกลับหลายเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ 11 เที่ยวในราคาเท่ากับแบบปกติ10 เที่ยว สามารถซื้อได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมติและมิโดริทิคเก็ตเซ็นเตอร์

ค่าโดยสารสำหรับเด็ก

ราคาค่าโดยสารสำหรับเด็กทั้งตั๋วรถไฟ ตั๋วด่วนพิเศษ ตั๋วระบุที่นั่งจะเป็นครึ่งหนึ่งของราคาผู้ใหญ่ ซึ่งอายุสูงสุดของเด็กที่จะใช้บริการตั๋วราคาเด็กได้คือระดับชั้นประถม ทั้งนี้ตั๋วกรีนจะราคาเท่ากับผู้ใหญ่ ตั๋วโดยสารราคาเด็ก สามารถกด “ปุ่มราคาเด็ก” ได้เมื่อซื้อตั๋วที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ หรือซื้อที่ “มิโดริทิคเก็ตเซ็นเตอร์” ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้เด็กอายุ 1 – 5 ปี “อนุบาล” หรือเด็กที่อายุไม่ครบ 1 ปี “ทารก” สามารถใช้บริการรถไฟได้ฟรี ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ที่จำเป็นต้องมีตั๋วโดยสารราค่าเด็ก

 1. กรณีเด็กอนุบาลเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่หรือเด็ก 1 คน เกิน 2 คนขึ้นไป (ตั้งแต่คนที่ 3 จะต้องมีตั๋วโดยสารราคาเด็ก)
 2. กรณีเด็กอนุบาลหรือเด็กทารก 1 คนใช้บริการที่นั่งแบบระบุที่นั่ง ที่นั่งแบบกรีน หรือเตียง ยกเว้นให้เด็กนั่งบนตักผู้ปกครองจะไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. กรณีที่เด็กอนุบาลเดินทางคนเดียว

กลับขึ้นด้านบน

การจองตั๋ว/ตารางเวลา

วิธีจอง

การจองตั๋วโดยทั่วไปจะหมายถึงการจองตั๋วแบบระบุที่นั่ง ซึ่งสามารถซื้อได้พร้อมกับตั๋วโดยสารปกติ การจองตั๋วนั้นสามารถจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 เดือน โดยสามารถหยิบแบบฟอร์มหน้าเคาท์เตอร์และยื่นแบบฟอร์มจองตั๋วระบุวันเดินทาง ชื่อขบวนรถไฟที่จะเดินทาง หมายเลขขบวน และจุดหมายได้ที่เคาท์เตอร์ “มิโดริทิคเก็ตเซ็นเตอร์” หรือ “วิวพลาซ่า” สำหรับตั๋วที่ซื้อจากเครื่องขายตั๋วอัตโมนัติจะเป็นแบบไม่ระบุที่นั่ง จึงไม่จำเป็นต้องจอง ในกรณีต้องการคืนตั๋วที่จอง เนื่องจากไม่สามารถคืนตั๋วหลังจากที่ขบวนรถออกไปแล้วได้ จึงควรรีบติดต่อที่ “มิโดริทิคเก็ตเซ็นเตอร์” เพื่อดำเนินการขอคืนตั๋วให้เร็วที่สุดทันทีที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ตารางเวลา

เนื่องจากรถไฟในโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น JR สายยะมะโนเตะ JR สายเคฮินโตโฮกุ JR สายชูโอ รถไฟใต้ดินและรถไฟเอกชนใน 23 เขตการปกครองวิ่งถี่มาก คุณแทบจะไม่ต้องรอรถไฟเกิน 5-10 นาที ช่วงเช้าตรู่และตอนดึกอาจรอนานหน่อยเพราะจำนวนรถไฟที่ให้บริการมีน้อยกว่าตอนกลางวัน หากต้องการตารางเวลาสำหรับสถานีไหน ก็สามารถขอรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่สถานีที่ประตูตรวจตั๋วของสถานีนั้นๆ ตารางเวลารถไฟทั่วประเทศมีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป

กลับขึ้นด้านบน

ข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่เมื่อเดือน มิ.ย. 2018 ซึ่งรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ให้แห๊นล่วงหน้า จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Acrobat Reader.

 • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Tokyo Navigator
 • อาหาร
 • ที่พัก
 • ค้นพบ x โตเกียว
 • หัวข้อ
 • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว