ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าแรก > เขต > นิฮมบาชิ

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

นิฮมบาชิ

อักษรที่ปรากฏบนแผ่นป้ายชื่อนิฮมบาชินั้น เป็นลายอักษรของท่านโยชิโนบุ โทกุกาวะ

ย่านนิฮมบาชิที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองศูนย์กลาง “นิฮมบาชิ” จุดกำเนิดของถนนสายหลักทั้ง 5 ในสมัยเอโดะนั้น ยังคงความเป็นศูนย์กลางของการค้าและการเงิน ที่ตั้งของสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าเก่าแก่มาจนถึงปัจจุบัน โดยบริเวณถนนสายจูโอโดรินั้นสามารถชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันเลื่องชื่อของโตเกียวได้ อาทิ ห้างนิฮมบาชิมิตสึโคชิฮนเต็นที่รู้จักกันว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของญี่ปุ่น ห้างนิฮมบาชิทากาชิมายะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ รวมถึงอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากสถาปัตยกรรมยังมีร้านอาหารรสเลิศของร้านขึ้นชื่อและร้านเก่าแก่ที่ยังคงรักษารสชาติอาหารดั้งเดิมที่สืบทอดกิจการมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะ รวมถึงบริเวณนิงเงียวโจที่ยังคงกลิ่นอายของตัวเมืองเก่า สถานที่เก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยเอโดะ เช่น ศาลเจ้าซุยเท็นงู แห่งเทพเจ้าที่ช่วยเรื่องมีบุตรและคลอดปลอดภัย ก็เป็นที่เลื่องชื่อเช่นกัน และเซโตโมะโนะอิชิ นิงเงียวอิชิ เบตตาระอิชิก็มีประเพณีประจำแต่ละฤดูกาลด้วย

ที่นิงเงียวโจยังคงมีร้านช่างฝีมือดั้งเดิมและร้านอาหารเก่าแก่มากมาย

เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์

เริ่มขึ้นที่ นิฮมบาชิ

ดูสถานที่น่าสนใจในบริเวณนี้!

Nihombashi (ภาษาอังกฤษ)

Nihonbashi Takashimaya (ภาษาอังกฤษ)

Mitsui Headquarters (ภาษาอังกฤษ)

Mitsui Memorial Museum (ภาษาอังกฤษ)

Bank of Japan Headquarters (ภาษาอังกฤษ)

Bank of Japan Currency Museum (ภาษาอังกฤษ)

Suitengu Shrine (ภาษาอังกฤษ)

Amazake Alley (ภาษาอังกฤษ)

Meijiza Theater (ภาษาอังกฤษ)

  • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
  • Tokyo Navigator
  • อาหาร
  • ที่พัก
  • ค้นพบ x โตเกียว
  • หัวข้อ
  • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว