ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: August 26, 2019

ไนท์ทัวร์ (ชินจุกุ)

แนะนำคอร์ส

เวลานัดพบ

การรวบรวมเวลา 18:00 น

เวลาออกเดินทาง

ออกเดินทาง 18:15 น

ใช้เวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าใช้จ่าย

0 เยน

นำเที่ยวยามค่ำคืนของชินจุกุ ย่านช้อปปิ้งอันมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นที่มีทั้งร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า และโรงละครต่างๆ เรียงรายกันมากมาย พาท่านไปตระเวนชมทิวทัศน์ยามราตรีจากจุดชมวิว ศาลเจ้าฮานาโซโนะที่ฉายไฟส่องสว่างยามค่ำคืน ไปจนถึงย่านคาบุกิโจที่เต็มไปด้วยความคึกคัก ให้ท่านได้สัมผัสกับเสน่ห์ยามราตรีที่ต่างจากช่วงเวลากลางวันไปอีกแบบหนึ่ง

เส้นทาง

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว Tokyo Tourist Information Center Bus Terminal Shinjuku → ศูนย์การค้า Takashimaya Times Square (จุดชมวิว) → ศาลเจ้าฮานาโซโนะ → ตรอกโกลเด้นไก → ย่านคาบุกิโจ (เที่ยวชมภายนอกอาคารโรงภาพยนตร์โทโฮประดับหัวก๊อตซิล่า) → ตรอกโอโมอิเดะโยโคโจ (จบการเดินทางและแยกย้าย)

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการไกด์นำเที่ยว

บริการไกด์นำเที่ยวนี้เป็นบริการที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัคร โดยจะเดินทางด้วยการเดินเท้า และขอเรียนให้ทราบว่าอาสาสมัคร 2 คนจะทำหน้าที่แนะนำสถานที่เท่านั้น จะไม่ร่วมนั่งรับประทานอาหารหรือจองร้านอาหารใดๆ
บริการไกด์นำเที่ยวนี้ จำกัดผู้เข้าร่วมเดินทางจำนวน 5 ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน ณ. วันเดินทาง

ริการไกด์นำเที่ยวนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมบริการเป็นภาษาอังกฤษสามารถลงทะเบียน ณ. วันเดินทางได้โดยไม่ได้จองล่วงหน้า ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมบริการโดยไม่ได้จองล่วงหน้า กรุณาเดินทางมาที่ Tokyo Tourist Information Center เวลา 17:30 น. แผนกต้อนรับส่วนหน้าจนถึงเวลา 18:00 น.
แต่เนื่องจากอาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากความจำเป็นบางอย่างของอาสาสมัครผู้ให้บริการ สำหรับผู้ที่มีกำหนดการที่แน่นอนแล้ว กรุณาสมัครก่อนล่วงหน้า ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ในทัวร์รับวันคุณสามารถร่วมเดินทางกับกลุ่มคนอื่น ๆ ได้หากต้องการ
จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นและกลุ่มนักท่องเที่ยวของคุณมีมากถึง 5 คน
ออกเดินทางเวลา 18.00 น.เวลาเริ่มต้นของฝ่ายต้อนรับคือ 17:30 น. และจะให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
และบริการนี้อาจมีบางกรณีที่ต้องยกเลิกเนื่องจากความจำเป็นบางประการ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมบริการโดยไม่ได้จองล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบว่ามีบริการ ณ. วันนั้นๆ หรือไม่ก่อนจะเดินทางมาที่ Tokyo Tourist Information Center ได้จากลิงค์ต่อไปนี้ *ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมบริการเต็มหรือยังได้

https://www.facebook.com/TOKYOVOLUNTEERGUIDE/

วิธีการสมัคร

1. คลิกที่ปุ่ม “สมัครที่นี่” เพื่อทำการสมัคร
2.ท่านสามารถเลือกวันที่อยากจะเข้าร่วมทัวร์ได้ 2 วันตามความต้องการของท่านโดยเลือกวันที่สะดวกที่สุดและอีกหนึ่งวันเป็นการสำรอง แต่ขอแจ้งให้ทราบว่าอาจะไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสถานการณ์การจัดหาอาสาสมัคร
3. ระยะเวลาเปิดรับสมัครคือตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 3 วันก่อนที่จะถึงวันเข้าร่วมทัวร์
4. หลังจากกดสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานจะตอบอีเมลเกี่ยวกับการให้บริการไกด์นำเที่ยวภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่สมัคร ในกรณีที่กดสมัครก่อนถึงวันออกทัวร์ 1 สัปดาห์ - 3 วัน ทางเราจะตอบอีเมลกลับไปอย่างช้าที่สุดคือ 1 วันก่อนออกทัวร์ และกรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อท่านระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่นด้วย
5. ในกรณีที่ยกเลิกคำร้องเข้าร่วมทัวร์ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันออกทัวร์อย่างน้อย 1 วัน

สมัครที่นี่

หน้าหลัก > ไกด์อาสาสมัครโตเกียว > ไนท์ทัวร์ (ชินจุกุ) (20 ก.ย. - 30 พ.ย. 2019)