ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: August 26, 2019

บริการไกด์นำเที่ยวสำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ

แนะนำคอร์ส

เวลาออกเดินทาง

ออกเดินทางเวลา 10.00 น. หรือ 15.00 น

ใช้เวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ค่าใช้จ่าย

0 เยน

เส้นทางนี้สามารถเพลิดเพลินไปกับความมีชีวิตชีวาของ “อาซากุสะ” ย่านที่เคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะย่านดาวน์ทาวน์หลักของโตเกียว อาซากุสะมักจะมีผู้คนมากมายมาชุมนุมกันโดยมีวัดเซนโซจิเป็นศูนย์กลางมาตั้งแต่ก่อนสมัยเอโดะ (ศตวรรษที่ 17) และเป็นย่านที่เคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะย่านดาวน์ทาวน์หลักของโตเกียว ที่นี่ยังคงมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นสมัยใหม่ตอนต้นหลงเหลืออยู่อย่างชัดเจน จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไปไม่ได้ของโตเกียว กล่าวได้ว่านี่คือเส้นทางที่จะสามารถเพลิดเพลินไปกับความมีชีวิตชีวาของอาซากุสะย่านดาวน์ทาวน์ได้

เส้นทาง

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ชั้น 1 Asakusa Culture Sightseeing Center → เฉลียงชมวิวที่ชั้น 8 ของอาคาร → ถนนนากามิเสะโดริ → วัดเซ็นโซจิ → ศาลเจ้าอาซาคุสะ (แยกย้ายกันกลับ)

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการไกด์นำเที่ยว

บริการไกด์นำเที่ยวนี้ เป็นคอร์สที่ออกแบบมาสำหรับผู้นั่งรถเข็นหรือผู้ที่เดินลำบาก
กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมใช้บริการไกด์นำเที่ยวนี้ 5 ท่าน ในจำนวนนี้จำกัดให้เป็นผู้นั่งรถเข็นได้ 1 ท่าน
ขอแจ้งให้ทราบว่าอาสาสมัคร 2 คนจะเป็นผู้นำเที่ยว จะไม่ได้ช่วยบังคับรถเข็น ทว่า ในเงื่อนไขการเข้าร่วมบริการไกด์นำเที่ยวนี้ไม่ได้ระบุว่าจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย

วิธีการสมัคร

1. คลิกที่ปุ่ม “สมัครที่นี่” เพื่อทำการสมัคร
2. านสามารถเลือกวันที่อยากจะเข้าร่วมทัวร์ได้ 2 วันตามความต้องการของท่านโดยเลือกวันที่สะดวกที่สุดและอีกหนึ่งวันเป็นการสำรอง อนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถจัดบริการได้ตามวันที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจัดหาอาสาสมัคร
3. ระยะเวลาเปิดรับสมัครคือตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 3 วันก่อนที่จะถึงวันเข้าร่วมทัวร์
4. หลังจากกดสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานจะตอบอีเมลเกี่ยวกับการให้บริการไกด์นำเที่ยวภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่สมัคร ในกรณีที่กดสมัครก่อนถึงวันออกทัวร์ 1 สัปดาห์ - 3 วัน ทางเราจะตอบอีเมลกลับไปอย่างช้าที่สุดคือ 1 วันก่อนออกทัวร์ และกรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อท่านระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่นด้วย
5. ในกรณีที่ยกเลิกคำร้องเข้าร่วมทัวร์ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันออกทัวร์อย่างน้อย 1 วัน

สมัครที่นี่

หน้าหลัก > ไกด์อาสาสมัครโตเกียว > บริการไกด์นำเที่ยวสำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ (20 ก.ย. - 30 พ.ย. 2019)