ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

หน้าแรก > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของ TCVB บริษัทในเครือ TCVB และผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ห้ามนำวัสดุที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำ ผลิตใหม่ ให้ยืม จำหน่ายจ่ายแจก ขาย หรือกระทำการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะทำด้วยวัตถุประสงค์ที่มุ่งหากำไรหรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกับลิงค์

 1. โดยหลักการแล้ว ไม่มีข้อจำกัดสำหรับเว็บไซต์อื่นที่ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หากคุณต้องการใส่ลิงค์ของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์ของคุณ ขอให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เราทราบ เนื้อหาและ URL ของเว็บไซต์ เหตุผลที่คุณต้องการใส่ลิงค์ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว ชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ โดยแจ้งได้ใน
  หน้าติดต่อ
 2. โปรดทราบว่าการขอเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้อาจถูกปฏิเสธหากวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ขัดต่อเป้าหมายของเว็บไซต์นี้ หรือถ้าเว็บไซต์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือที่สาธารณะมีต่อ TCVB
 3. โดยหลักการแล้ว TCVB ไม่รับคำขอให้ใส่ข้อมูลลิงค์อื่นๆ ในเว็บไซต์นี้
 4. หากต้องการเชื่อมโยงลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ในรูปแบบการใช้แบนเนอร์ กรุณาใช้แบนเนอร์ด้านล่างนี้
  เขต/คู่มือท่องเที่ยวโตเกียวอย่างเป็นทางการ GO TOKYO

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. TCVB ทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ แต่ TCVB ไม่รับประกันว่าข้อมูลจะถูกต้อง 100% และแม่นยำ 100%
 2. เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อบังคับในการใช้) และ URL ของเว็บไซต์ อาจเปลี่ยนแปลงหรือลบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. TCVB ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดกับผู้ใช้ซึ่งเป็นผลจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

TCVB ระบุและบังคับใช้ข้อบังคับต่อไปนี้ในการจัดการข้อมูลที่อาจใช้ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล"):

1.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

TCVB รับรองความปลอดภัยของการรวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการและคำถามของผู้ใช้เท่านั้น

2.การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

TCVB จะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ TCVB รวบรวมจากผู้ใช้ซึ่งอาจนำไปสู่การระบุตัวตนได้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องการข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

3.การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

TCVB รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ โดยแสดงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน และชี้แจงว่าการรวบรวมข้อมูลจะทำภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และรับการให้ (การลงทะเบียน) ข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อผู้ใช้อนุญาตเท่านั้น
สำนักงานสนับสนุนการประชุมและนักท่องเที่ยวแห่งโตเกียว

- เกี่ยวกับการใช้งานของคุกกี้ (Cookie)

บนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาบางส่วนมีการใช้งาน Cookie (คุกกี้)
Cookie คือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์ขณะเข้าถึงเว็บไซต์
แต่จะไม่รวมข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ เมลแอดเดรส

อาจมีการใช้ข้อมูลของ Cookie ในการวิเคราะห์การเข้าถึง
หรือเพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้

สามารถตั้งค่าเบราเซอร์ ปิดการใช้งาน Cookie ได้
บริการที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีดังนี้

・Google Analytics
・Google Adwords

สำนักงานสนับสนุนการประชุมและนักท่องเที่ยวแห่งโตเกียว

Tokyo Convention & Visitors Bureau

อาคารนิสชิน คอร์เปอเรชัน ชั้น 6 346-6 เมืองยามาบุกิโจ เขตชินจูกุ โตเกียว 113-0024

โทรศัพท์: +81-3-5579-2680 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:45 น.)

โทรสาร: +81-3-5579-2685

 • ช็อปปิ้ง ค้นหาจุดช็อปปิ้งเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Tokyo Navigator
 • อาหาร
 • ที่พัก
 • ค้นพบ x โตเกียว
 • หัวข้อ
 • ศาลาว่าการกรุงโตเกียว ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว